Geboortes

Geboortecijfer-prognoses helpen om tekorten of overschotten te voorspellen in crèches, bij onthaalouders en later in het kleuteronderwijs. Hoewel een stijging van het aantal geboortes wordt voorspeld, is het exacte aantal geboortes moeilijk te voorspellen. Zo ligt de voorspelling voor het eerste projectiejaar alvast hoger dan het effectieve aantal geboortes dat jaar.

Gent kende een enorme stijging van het aantal geboortes en die trend zet zich verder door. In de buurgemeenten blijft het geboortecijfer vrij stabiel en zijn de aantallen veel kleiner.

De 0-2 jarigen

Het aantal 0- tot 2-jarigen in Gent kende een hoogtepunt in 2012. Daarna begon het cijfer lichtjes te dalen, hoewel het hoog bleef. De prognoses voorspellen opnieuw een stijging van het aantal 0- tot 2-jarigen in Gent, en stabiele cijfers in de buurgemeenten.

Toon de data van 0 tot 2 jarigen in

Basisonderwijs

In 2015 bereikte Gent met 9.127 een piek qua kinderen op kleuterleeftijd. De prognoses geven aan dat het aantal kleuters tegen 2023 deze piek zal overstijgen - tot 9.231. Om dit aantal heel nauwkeurig te krijgen, is het vooral belangrijk om de komende jaren het geboortecijfer in de gaten te houden.

Volgens de prognose zal de groep ‘basisonderwijs’ in het algemeen verder groeien. Het aantal kleuters zal dalen tot 2021 om vervolgens weer te stijgen.

Toon me de data voor 3 tot 5 jarigen in

Maar voor de lagere-schoolpopulatie (6-11-jarigen) zet de stijging van de laatste jaren zich verder door, tot een hoogtepunt in 2020. Nadien wordt een lichte daling verwacht.

Toon me de data voor 6 tot 11 jarigen in

Secundair onderwijs (12-17 jaar)

Scholieren vormen de sterkste groeigroep. Dit is het gevolg van de geboorte-explosie vanaf 2004 die zich nu in deze groep doorzet: er wordt de komende jaren (2019-2024) een stijging met 2.179 scholieren verwacht - een groei van maar liefst 14,5% ten opzichte van 2018.

Toon de data van 12 tot 17 jarigen in

Jongvolwassenen

De categorie jongvolwassenen (18-24 jaar) blijft stabielvoor de legislatuur 2018-2024 in Gent. In de buurgemeenten wordt een lichte daling voorspeld. Let wel, dit gaat over officiële bevolking; kotstudenten worden niet in rekening gebracht.

Toon de data van 18 tot 24 jarigen in