Geboortes

Geboortecijfer-prognoses helpen om tekorten of overschotten te voorspellen in kinderdagverblijven, bij onthaalouders en later in het kleuteronderwijs.

De vooruitzichten voorspellen een heel lichte daling van het aantal geboortes in Gent (een honderdtal geboortes minder in 2030 in vergelijking met 2020). In de buurgemeenten blijft het aantal geboortes stabiel de komende jaren (met een 70 geboortes meer in 2030 in vergelijking met 2020).

De 0-2 jarigen

Het aantal 0- tot 2-jarigen in Gent kende een hoogtepunt in 2012 (na een jarenlange stijging). Daarna is het cijfer beginnen dalen. De vooruitzichten tonen voor de periode 2021-2030 een status quo voor dit aantal. Ook in de buurgemeenten blijft dit cijfer stabiel.

Toon de data van 0 tot 2 jarigen in

Basisonderwijs

In 2015 bereikte Gent met 9.153 een piek qua kinderen op kleuterleeftijd. Sindsdien is het aantal lichtjes gedaald tot 8.695 in 2020. Volgens de vooruitzichten bereikt Gent in 2026 opnieuw de kaap van 9000 kinderen tussen 3-5 jaar om daarna weer lichtjes te dalen.

Volgens de vooruitzichten zal de groep 'basisonderwijs' lichtjes verder groeien de komende jaren.

Toon me de data voor 3 tot 5 jarigen in

De lagere-schoolpopulatie (6-11 jarigen) is de afgelopen jaren sterk gestegen. De vooruitzichten tonen een verder stijging, als is ze minder sterk.

Toon me de data voor 6 tot 11 jarigen in

Secundair onderwijs (12-17 jaar)

Scholieren vormen de sterkste groeigroep. Dit is het gevolg van de geboorte-explosie vanaf 2004 die zich nu in deze groep doorzet: er wordt de komende jaren (2020-2030) een stijging met 3.101 scholieren verwacht: dit is een groei van 20% ten opzichte van 2020.

Toon de data van 12 tot 17 jarigen in

Jongvolwassenen

De categorie jongvolwassenen (18-24 jaar) zal eerst dalen om nadien te stijgen. In 2030 zullen er meer 18-24 jarigen zijn dan in 2020.

Toon de data van 18 tot 24 jarigen in