In de categorie van (potentieel) werkende bevolking (18-64 jaar) wijkt Gent af van de meeste Vlaamse gemeenten, omdat deze groep in Gent toeneemt tot 2024 – meer bepaald met 3.800 personen. In de meerderheid van de gemeenten wordt een daling voorspeld.

Binnen deze groep tekenen zich wel twee snelheden af: de groep van 40-64 jaar groeit sneller dan de groep 20-39 jaar. De actieve bevolking wordt met andere woorden gemiddeld ouder.

Beroepsbevolking in

Jobs, jobs, jobs

Volgens de recentste Vlaamse vooruitzichten zal de actieve bevolking vanaf 2020 in omvang dalen: Vlaanderen zal in 2027 zo’n 61.000 20-64-jarigen minder tellen dan in 2017. Een daling die zich vooral bij de 40-64-jarigen laat zien. Het aantal 20-39-jarigen blijft relatief stabiel.

Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, waar de krapte zal toenemen. De babyboomgeneratie verlaat stilaan de arbeidsmarkt en er zijn minder instromers dan uitstromers.

In Gent zien we deze daling niet. Maar omdat zich in Vlaanderen een daling aftekent, zal de arbeidsmarkt in Gent krapper worden omdat de stad voor het invullen van jobs afhankelijk is van de grote inkomende pendel van andere Vlaamse gemeenten.