In de categorie van (potentieel) werkende bevolking (18-66 jaar) heeft Gent de afgelopen 10 jaar een toename gekend - meer bepaald met 14.000 personen. De vooruitzichten schatten voor Gent de volgende 10 jaar (tot 2030) een afname met 3.000 personen. In de meerderheid van de gemeenten wordt een daling voorspeld.

Binnen deze groep wordt vaak naar de groep 18-39 jaar en de groep 40-66 jaar gekeken. De afgelopen 10 jaar (tot 2020) tekenden zich twee snelheden af: de groep van 40-64 jaar groeide sneller dan de groep 18-39 jaar. De actieve bevolking wordt met andere woorden gemiddeld ouder. In 2020 zorgt dat er in Gent wel voor dat er (nog steeds) meer Gentenaren in de jonge groep van 18-39 jaar zitten dan in de oudere groep. Deze verdeling is eerder uniek onder Vlaamse gemeenten.

Voor de volgende 10 jaar (tot 2030) maken deze twee groepen tegengestelde bewegingen: de groep van 40-66 jaar wordt groter en de groep van 18-39 jaar wordt kleiner. Dat zorgt er voor dat in 2030 deze twee groepen in aantal even groot zullen zijn: telkens ongeveer 85.000 personen.

Beroepsbevolking in

En elders in Vlaanderen

De babyboomgeneratie zorgt voor een veroudering van de actieve bevolking maar is tegelijk ook volop de arbeidsmarkt aan het verlaten. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Volgens de recentste Vlaamse vooruitzichten zal de actieve bevolking vanaf 2020 nagenoeg stagneren in aantallen. Binnen Vlaanderen zijn de verschillen groot.

  • < 90
  • 90 < 94
  • 94 < 97
  • 97 < 100
  • 100 < 103
  • 103 < 106
  • >= 106

Het indexcijfer geeft aan hoeveel groter of kleiner de actieve bevolking is in de gemeente in 2030 in vergelijking met 2020.

  • Index = 80, 20% minder inwoners in 2030 dan in 2020
  • Index = 100,zelfde aantal inwoners in 2030 als in 2020
  • Index = 120, 20% meer inwoners in 2030 dan in 2020

Globale fenomenen zoals de financieel-economische crisis (2009) en de Covid-19 pandemie (2020) doet internationale migratie stokken. Dat heeft vooral effect in deze beroepsactieve leeftijdsgroepen, vooral in de steden.