Het aantal 67-plussers blijft toenemen in Gent: de Arteveldestad ziet er tegen 2030 zo’n 5.000 bij komen. Dat betekent dat er de volgende 10 jaar een snellere groei zal zijn in vergelijking met de afgelopen 10 jaar.

Ouderen in

De afgelopen 20 jaar (tot 2020) is er in Gent van vergrijzing geen sprake. Dit in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen. Ook de buurgemeenten van Gent volgen eerder de Vlaamse trend. De reden hiervoor is dat Gent een heel jonge stad is, met een grote instroom van jongeren. Nu (pas) zet de vergrijzing zich in in Gent. De vooruitzichten tonen dat het projectiejaar 2021 nog dicht bij 2020 ligt op 14,7%. Tegen 2030 wordt het aandeel 67plussers in Gent op 16,3% geschat.

Nu de groep oudere Gentenaren in Gent niet alleen in aantal maar ook in aandeel (als percentage van de gehele bevolking) toenemen, is blijvende aandacht voor ouderen(voorzieningen) belangrijk.

Aandeel 67-plussers (%)

Prognose aandeel (%) 67-plussers in 2030

De veroudering van de bevolking in de Vlaamse steden en gemeenten zet zich in de komende 10 jaar verder. De sterkte van de toename is binnen Vlaanderen erg verschillend: dat gaat van +9% tot meer dan +35%. De sterkste toename situeert zich voornamelijk in gemeenten in Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. De meeste gemeenten met een zwakkere groei liggen in de provincie West-Vlaanderen. Ook Gent, Antwerpen en Brugge vertonen een beperkte groei in vergelijking met elders in Vlaanderen.

  • < 16
  • 16 < 18
  • 18 < 20
  • 20 < 22
  • 22 < 24
  • >= 26