Het aantal 65-plussers blijft toenemen in Gent: de Arteveldestad ziet er tegen 2024 zo’n 3.000 bij komen.

Ouderen in

Maar van vergrijzing is geen sprake. Dit in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen en vooral de kust, de Kempen en het Maasland. De reden hiervoor is dat Gent een heel jonge stad is, met eengrote instroom van jongeren. Vergrijzing komt hier volgens de prognoses pas vanaf 2020 op gang. Aandacht voor het stijgend aantal ouderen is wel belangrijk om te kunnen blijven inzetten op ouderenvoorzieningen.

Aandeel 65-plussers (%)

Prognose aandeel (%) 65-plussers in 2027

De veroudering van de bevolking in de Vlaamse steden en gemeenten zet zich in de komende 10 jaar verder, zij het niet overal in dezelfde mate. In de Antwerpse en Limburgse Kempen en in het Maasland is de stijging van het aantal 65-plussers het sterkst, in Antwerpen, Gent, de rand van Brussel en Zuid-West-Vlaanderen het zwakst. Het aandeel ouderen zal in 2027 het laagst zijn in de steden van de Vlaamse Ruit en de Brusselse Rand; de kust zal de hoogste aandelen ouderen tellen.

  • < 16
  • 16 < 18
  • 18 < 20
  • 20 < 22
  • 22 < 24
  • >= 26