We verhuizen steeds meer

Verhuisbewegingen in 2018

De laatste 15 jaar stijgt het aantal verhuisbewegingen naar en uit Gent. Daarbovenop wordt er veel verhuisd binnen de stadsgrenzen.

De laatste 15 jaar stijgt het aantal verhuisbewegingen naar en uit Gent: (samen) een toename van 19.000 (in 1999) naar 33.000 (in 2018). In 2018 is er een licht positief migratiesaldo: net iets meer mensen komen aan in Gent dan er wektrekken uit Gent.

Daarbovenop wordt er veel verhuisd binnen de stadsgrenzen. Dit stadsintern verhuizen is in 2018 goed voor iets meer dan 21.000 verhuisbewegingen. Ook deze aantallen zijn over de jaren toegenomen: in 1999 waren het er nog 18.000.

Verhuisbewegingen in 2018

Verhuisbewegingen

Andere levensfase, ander woongebied

Verhuizen gebeurt op elke leeftijd. Toch zijn er verschillen tussen de leeftijdsgroepen, want verhuizen is gelinkt aan de levensfase. Er wordt het meest verhuisd als twintiger, als dertiger, als klein kind en op hoge leeftijd. Gent volgt hiermee hetzelfde patroon als algemeen in België.

Als het over de verhuisrichting gaat, dan vallen de twintigers meteen op: jonge mensen tussen 17 en 27 komen naar Gent. Voor de andere leeftijdsgroepen zijn er telkens net iets meer vertrekkers dan aankomsten. Daarin zie je duidelijk drie groepen: kleine kinderen, dertigers en 85-plussers. Stadsintern verhuizen is het soort verhuizen dat op elke leeftijd het vaakst gebeurt (behalve voor twintigers). De migratie van twintigers naar Gent en van oudere leeftijdsgroepen uit Gent zorgt voor verjonging in de stad.

Verhuisbewegingen

Verhuisbewegingen in 2018

  • Nieuwe Gentenaars
  • Gent-verlaters
  • Stadsintern

Twintigers

Dat Gent een studentenstad is, is één van de verklaringen. Een andere verklaring is de internationale migratie: de instroom van twintigers is een combinatie van Belgische en andere nationaliteiten.

Fact check: gezinsvlucht

Er wordt vaak gespeculeerd over gezinsvlucht. En er vertrekken wel degelijk jonge gezinnen uit Gent: dat lezen we in de verhuisbewegingen van dertigers en kleine kinderen. Maar tegelijk zorgt de instroom van twintigers voor nieuwe gezinsvorming. Uit de cijfers blijkt dan ook dat het aandeel gezinnen in Gent de afgelopen 15 jaar stabiel is gebleven.

Aandeel gezinnen blijft stabiel

De verhuisbeweging van jonge kinderen & dertigers heeft geen effect op het aandeel gezinnen in Gent.

Waarvandaan en waarnaartoe?

West-Vlaamse en internationale instroom

Binnen Oost-Vlaanderen tekenen zich de grenzen van het stadsgewest sterk af. Er zijn heel veel bewegingen van en naar de buurgemeenten van Gent. Binnen Vlaanderen zijn het de West-Vlamingen die het vaakst naar Gent verhuizen. Daarnaast zorgt de toenemende internationale migratie ook voor een instroom in Gent.

Toen in 2011 en 2012 internationale migratie wereldwijd stokte, was er in Gent voor het eerst sinds 1999 een negatief migratiesaldo. In 2013 is er een herstel. Opnieuw zie je een positief migratiesaldo: meer mensen die aankomen in Gent dan er vertrekken. In 2017 was er een licht negatief migratiesaldo. In 2018 is dat opnieuw licht positief.

Top 7 nationaliteiten (gemiddelde migratiesaldi 2014-2018)

De nationaliteiten met de hoogste migratiesaldi (2002-2011) waren Bulgaren, Turken, Slovaken, Polen, Nederlanders en Ghanezen. Voor de laatste 5 jaar (2014-2018) zie je dat de Turken en Slovaken uit de top 7 van de migratiesaldi zijn verdwenen: Bulgaren, Afghanen, Syriërs, Ghanezen, Roemenen, Somaliërs en Nederlanders. Van de 260.000 Gentenaars vandaag (2019) blijven Turken (ca. 15.000) en Bulgaren (ca. 10.000) de belangrijkste herkomstgroepen in Gent. Nederlanders zijn met ca. 3.500 en Syriërs met ca. 1.000.

Uitstroom blijft in de buurt

Er zijn niet alleen heel veel bewegingen van de buurgemeenten naar Gent, maar ook omgekeerd. Gentverlaters blijven vaak in de buurt van Gent wonen.

Top 5 buurgemeenten (2018)

De top 5 van gemeenten die in de loop van 2018 het meest personen uitwisselen met Gent zijn Evergem, Merelbeke, Destelbergen, Lochristi en Deinze.

Binnen Gent

Binnen de stadsgrenzen toont Gent een typisch stedelijk patroon: een historische stadskern, met errond de dichtbebouwde 19de-eeuwse gordel en daarrond een aangesloten bebouwde zone. Bij verhuizen spelen twee dynamieken: één binnen de stadsgrenzen (interne saldi) en één over de stadsgrens (externe saldi). Als het over de richting van het verhuizen gaat valt op dat de wijken in het centrum veel mensen aantrekken van buiten Gent. Stadsinterne verhuisbewegingen lopen van het centrum weg naar de rand.

Nieuwe Gentenaars
Stadsinterne verhuisbewegingen