We verhuizen steeds meer

Verhuisbewegingen in 2022

De laatste 20 jaar stijgt het aantal verhuisbewegingen naar en uit Gent. Daarbovenop wordt er veel verhuisd binnen de stadsgrenzen.

De laatste 20 jaar stijgt het aantal verhuisbewegingen naar en uit Gent: (samen) een toename van 25.000 (in 2005) naar bijna 37.000 (in 2022). In 2020 is er een licht negatief migratiesaldo: iets minder mensen komen aan in Gent dan er wegtrekken uit Gent.

Daarbovenop wordt er veel verhuisd binnen de stadsgrenzen. Dit stadsintern verhuizen is in 2022 goed voor iets meer dan 21.500 verhuisbewegingen. Deze verhuisbewegingen schommelen de laatste 20 jaar tussen 18.000 en 22.000.

Verhuisbewegingen in 2022

Verhuisbewegingen

Andere levensfase, ander woongebied

Verhuizen gebeurt op elke leeftijd. Toch zijn er verschillen tussen de leeftijdsgroepen, want verhuizen is gelinkt aan de levensfase. Er wordt het meest verhuisd als twintiger, als dertiger, als klein kind en op hoge leeftijd. Gent volgt hiermee hetzelfde patroon als algemeen in België.

Als het over de verhuisrichting gaat, dan vallen de twintigers meteen op: jonge mensen tussen 20 en 29 komen naar Gent. Voor de andere leeftijdsgroepen zijn er telkens net iets meer vertrekkers dan aankomsten. Stadsintern verhuizen is het soort verhuizen dat op elke leeftijd het vaakst gebeurt (behalve voor twintigers). De migratie van twintigers naar Gent en van oudere leeftijdsgroepen uit Gent zorgt voor verjonging in de stad.

Verhuisbewegingen

Verhuisbewegingen 2018-2022 (gemiddelde in deze 5 jaar)

  • Nieuwe Gentenaars
  • Gent-verlaters
  • Stadsintern

Twintigers

Dat Gent een studentenstad is, is één van de verklaringen. Een andere verklaring is de internationale migratie: de instroom van twintigers is een combinatie van Belgische en andere nationaliteiten.

Waarvandaan en waarnaartoe?

Oost-Vlaamse en internationale instroom

Binnen Oost-Vlaanderen tekenen zich de grenzen van de regio Gent sterk af. Er zijn heel veel bewegingen van en naar de buurgemeenten van Gent. Binnen de rest van Vlaanderen zijn het de West-Vlamingen die het vaakst naar Gent verhuizen. Daarnaast zorgt de toenemende internationale migratie ook voor een instroom in Gent.

Toen in 2011 en 2012 internationale migratie wereldwijd stokte, was er in Gent voor het eerst sinds 1999 een negatief migratiesaldo. In 2013 is er een herstel. Opnieuw zie je een positief migratiesaldo: meer mensen die aankomen in Gent dan er vertrekken. In 2020 zien we opnieuw een negatief saldo, gelinkt aan de verminderde internationale migratie door de COVID‐19‐pandemie. Dat herstelt zich in 2021, met een licht positief saldo tot gevolg. In 2022 zien we een hoog positief migratiesaldo, mede door de instroom vanuit Oekraïne.

Top 5 nationaliteiten (migratiesaldo 2018-2022)

Als we deze migratiesaldo’s vergelijken met die van de periode voordien (2013-2017), valt vooral Oekraïne op. Verder zien we ook een hoger saldo bij de Spanjaarden. Het saldo van Ghanezen en Nederlands is dan weer gedaald ten opzichte van de vorige periode.

Uitstroom blijft in de buurt

Er zijn niet alleen heel veel bewegingen van de buurgemeenten naar Gent, maar ook omgekeerd. Stadsverlaters blijven vaak in de buurt van Gent wonen.

Top 5 buurgemeenten (2018-2022)

De top 5 van gemeenten die in de periode 2018-2022 het meest personen uitwisselen met Gent zijn Evergem, Merelbeke, Destelbergen, Deinze en Lochristi. Deze top 5 is ongewijzigd in vergelijking met de periode ervoor (2013-2017), enkel de aantallen zijn licht toegenomen.

Binnen Gent

Binnen de stadsgrenzen toont Gent een typisch stedelijk patroon: een historische stadskern, met errond de dichtbebouwde 19de-eeuwse gordel en daarrond een aangesloten bebouwde zone. Bij verhuizen spelen twee dynamieken: één binnen de stadsgrenzen (stadsinterne saldo's) en één over de stadsgrens (externe saldo's). Als het over de richting van het verhuizen gaat valt op dat de wijken in het centrum veel mensen aantrekken van buiten Gent. Stadsinterne verhuisbewegingen lopen van het centrum weg naar de rand.

Nieuwe Gentenaars
Stadsinterne verhuisbewegingen