Steeds meer studenten

Het studentenkorps is tussen 2010 en 2019 sneller aangegroeid dan de Gentse bevolking. Het aantal studenten is toegenomen met 16,1% in de laatste 9 academiejaren. In dezelfde periode is de Gentse bevolking toegenomen met 7,5%.

Sorteer deze 5 Vlaamse steden volgens aantal studenten (van groot naar klein)
Antwerpen
Gent
Brugge
Hasselt
Leuven

In het academiejaar 2018-2019 was 15,8% van de studenten gedomicilieerd in Gent, en dus Gentenaar. Het overige aandeel pendelt naar Gent of zit op kot. Kotstudenten kunnen zich doorgaans niet domiciliëren in Gent en zijn verborgen Gentenaars. Uitzonderingen zijn de internationale studenten (7,5%) en bepaalde studenten die een leefloon (0,01%) krijgen. Een theoretische oefening van 2012 geeft indicatief aan dat 44% van de studenten op kot zit in Gent; een bevraging bij de Gentse studenten in 2016 geeft aan dat 63% op kot zit.

Hoeveel studenten zijn er in Gent buiten de Gentenaren?
1.986

ongeveer de capaciteit van de Capitole

23.659

ongeveer de capaciteit van de Ghelamco arena

63.182

ongeveer evenveel als op 1 dag Tomorrowland

143.562

ongeveer evenveel als op 1 dag Gentse Feesten

Meer oudere studenten

De studentenpopulatie veroudert. We zien een toename in de categorie 24- tot 28 jarigen én in de categorie van 29 jaar en ouder. De jongste groep onder 24 jaar is daarentegen nagenoeg hetzelfde gebleven. Het verouderen van de studenten weerspiegelt zich ook in de aantallen. Zo is de groep studenten tussen 24 en 28 jaar in 2014 voor de eerste keer groter dan 10.000.

Evolutie studenten per leeftijd

Het aandeel van de studenten ouder of gelijk aan 29 jaar is toegenomen van 6,3% (2011) naar 8,7% (2019). Het aandeel van de iets jongere groep (tussen 24 en 28 jaar) is eveneens toegenomen van 12,0% (2011) naar 13,9% (2018). Dit terwijl de aandelen van de jongste groepen quasi gelijk zijn gebleven of afgenomen.

Beperkte impact vluchtelingencrisis

Asielzoekers worden niet meegeteld in het officieel bevolkingsaantal van een stad. Momenteel zijn er 736 asielzoekers in Gent. De impact van de vluchtelingencrisis is in Gent vrij beperkt gebleven: tussen 2018 en 2019 zijn er 56 asielzoekers minder in het Wachtregister.

Geen officiële cijfers: mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf worden per definitie niet opgenomen in het Bevolkingsregister. Zicht op deze groep hebben we door de regeling van de medische kaart. In Gent zijn er anno 2019 minstens 1560 mensen met zo’n kaart en dus zonder wettig verblijf. Dit cijfer is dus een onderschatting: niet alle mensen zonder wettig verblijf worden ziek, en niet iedere zieke persoon zal contact opnemen met het OCMW.

Daklozen

De resultaten van de eerste telling zijn er: Gent telt 1.873 dak- en thuislozen in 2020.

Er werden 1.472 volwassenen gerapporteerd en 401 direct betrokken kinderen. Dat zijn kinderen die zich in dezelfde precaire woonsituatie bevinden als hun dak- of thuisloze ouder(s). De Stad wil de telling binnen enkele jaren herhalen om zicht te krijgen op de evolutie van dak- en thuisloosheid in Gent.

De daklozen op straat zoals we die kennen vormen maar een klein deel van alle dak- en thuislozen. Het gaat om een erg diverse groep van mensen die geen permanente, kwalitatieve woonst hebben. Sommige slapen op straat, in een garage of auto, andere verblijven bij vrienden en familie, in instellingen of in opvangsystemen.

  • Van de getelde personen verbleven 124 volwassen en 7 kinderen in de openbare ruimte.
  • 418 volwassenen en 132 kinderen verbleven in opvang of een instelling zonder woonoplossing.
  • 264 volwassenen en 82 kinderen verbleven in niet-conventionele ruimtes (garage, tent, auto, barak…).
  • 565 volwassenen en 128 kinderen verbleven tijdelijk bij vrienden of familie (sofaslapers).
  • 76 volwassenen en 48 kinderen zaten in een situatie van dreigende uithuiszetting.
  • 25 volwassenen en 4 kinderen werden als dak- of thuisloos geteld zonder dat hun specifieke (slaap)situatie op dat moment gekend was.