Steeds meer studenten

Het studentenkorps is tussen 2010 en 2020 sneller aangegroeid dan de Gentse bevolking. Het aantal studenten is toegenomen met 22,4% terwijl de Gentse bevolking in diezelfde periode met 8,4% is toegenomen.

Sorteer deze 5 Vlaamse steden volgens aantal studenten (van groot naar klein)
Antwerpen
Gent
Brugge
Hasselt
Leuven

In het academiejaar 2020-2021 was 17,2% van de studenten gedomicilieerd in Gent, en dus Gentenaar. Het overige aandeel pendelt naar Gent of zit op kot. Kotstudenten kunnen zich doorgaans niet domiciliëren in Gent en zijn verborgen Gentenaars. Uitzonderingen zijn de internationale studenten (8%) en bepaalde studenten die een leefloon (0,01%) krijgen. Een bevraging bij de Gentse studenten in 2021 geeft aan dat 62% op kot zit.

Hoeveel studenten zijn er in Gent buiten de Gentenaren?
1.986

ongeveer de capaciteit van de Capitole

23.659

ongeveer de capaciteit van de Ghelamco arena

69.872

ongeveer evenveel als op 1 dag Tomorrowland

143.562

ongeveer evenveel als op 1 dag Gentse Feesten

Meer oudere studenten

De studentenpopulatie veroudert. We zien een toename in de categorie 24- tot 28 jarigen én in de categorie van 29 jaar en ouder. Het aandeel studenten tot en met 20 jaar is gedaald, terwijl de groep tussen 21 en 23 jaar nagenoeg hetzelfde gebleven is.

Evolutie studenten per leeftijd

Het aandeel van de studenten ouder dan of gelijk aan 29 jaar is toegenomen van 6,3% (2011) naar 10,4% (2020). Het aandeel van de iets jongere groep (tussen 24 en 28 jaar) is eveneens toegenomen van 12,0% (2011) naar 14,9% (2020). Dit terwijl het aandeel van de studenten jonger dan of gelijk aan 20 jaar gedaald is van 48% (2011) naar 41,7% (2020), terwijl het aandeel studenten tussen 21 en 23 jaar quasi gelijk gebleven is (33,6% in 2011 en 33,1% in 2020).

Meer asielzoekers in 2023

Momenteel zijn er 967 asielzoekers in Gent. Dat zijn er 256 meer dan in 2022.

Geen officiële cijfers: mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf worden per definitie niet opgenomen in het Bevolkingsregister. Zicht op deze groep hebben we door de regeling van de medische kaart. In Gent zijn er anno 2022 minstens 1581 mensen met zo’n kaart en dus zonder wettig verblijf. Dit cijfer is dus een onderschatting: niet alle mensen zonder wettig verblijf worden ziek, en niet iedere zieke persoon zal contact opnemen met het OCMW.

Daklozen

De resultaten van de eerste telling zijn er: Gent telt 1.873 dak- en thuislozen in 2020.

Er werden 1.472 volwassenen gerapporteerd en 401 direct betrokken kinderen. Dat zijn kinderen die zich in dezelfde precaire woonsituatie bevinden als hun dak- of thuisloze ouder(s). De Stad wil de telling binnen enkele jaren herhalen om zicht te krijgen op de evolutie van dak- en thuisloosheid in Gent.

De daklozen op straat zoals we die kennen vormen maar een klein deel van alle dak- en thuislozen. Het gaat om een erg diverse groep van mensen die geen permanente, kwalitatieve woonst hebben. Sommige slapen op straat, in een garage of auto, andere verblijven bij vrienden en familie, in instellingen of in opvangsystemen.

  • Van de getelde personen verbleven 124 volwassen en 7 kinderen in de openbare ruimte.
  • 418 volwassenen en 132 kinderen verbleven in opvang of een instelling zonder woonoplossing.
  • 264 volwassenen en 82 kinderen verbleven in niet-conventionele ruimtes (garage, tent, auto, barak…).
  • 565 volwassenen en 128 kinderen verbleven tijdelijk bij vrienden of familie (sofaslapers).
  • 76 volwassenen en 48 kinderen zaten in een situatie van dreigende uithuiszetting.
  • 25 volwassenen en 4 kinderen werden als dak- of thuisloos geteld zonder dat hun specifieke (slaap)situatie op dat moment gekend was.