Meer Gentenaars met wortels in migratie

Diversiteit is een dagelijkse realiteit geworden. Dat is een gevolg van de verschillende migratiegolven. De instroom van mensen uit het buitenland en hun nakomelingen hebben gezorgd - en zorgen nog steeds - voor een toenemende diversiteit van de stedelijke samenleving.

Sorteer deze steden volgens hun aandeel mensen met migratieachtergrond (versleep van groot naar klein)
Gent
Merelbeke
Antwerpen
Genk
Aalst

Meer kinderen met wortels in migratie

De helft van de kinderen tussen 0 en 9 jaar heeft een migratieachtergrond. Uit de onderwijscijfers blijkt dat een derde van de schoolgaande Gentse jeugd (2,5 -18 jaar) niet het Nederlands als moedertaal heeft.

Evolutie van kinderen (0 - 17 jaar) met vreemde herkomst

Meer dan 150 herkomstnationaliteiten

Ook het aantal herkomstnationaliteiten neemt toe. Zo telt Gent momenteel meer dan 150 herkomstnationaliteiten. De meest voorkomende zijn in de eerste plaats Turken, op de tweede plaats Bulgaren en op de derde plaats Marokkanen. Gent is op weg om - net als andere grote steden - een majority-minority city te worden: een stad waar de meerderheid van de bewoners uit een brede waaier van minderheden bestaat.

Meest voorkomende herkomstnationaliteiten

Cijfers ten opzichte van bevolking

Cijfers ten opzichte van bevolking van buitenlandse herkomst

Onder de 165 nationaliteiten die Gent rijk is valt een nieuwe stijger op: Oekraïners. zij staan in het overzicht van de meest voorkomende nationaliteiten op plaats 7 (in 2022), terwijl ze eerder niet in dit lijstje voorkwamen.

Heel diverse en minder diverse wijken

Sommige wijken zijn heel divers, andere kennen een kleiner aantal personen met een migratieachtergrond. Het zijn vooral de centrumwijken en de 19de-eeuwse gordel die een hoog aandeel personen van vreemde herkomst tellen. In een aantal wijken (Rabot, Sluizeken, Muide, Bloemekenswijk, Brugse Poort, Nieuw Gent - UZ) zijn de personen met een migratieachtergrond geen minderheid meer, maar een meerderheid.

Aandeel personen van buitenlandse herkomst

  • < 10%
  • 10% < 20%
  • 30% < 40%
  • 50% < 60%
  • >= 60%