In het hart van de stad

De wijk Elisabethbegijnhof-Papegaai vormt samen met de binnenstad het hart van de stad. Geografisch is de wijk een eenheid. De grenzen tussen de verschillende buurten binnen de wijk (Elisabethbegijnhof, Prinsenhof, Papegaai en Sint-Michiels) zijn onduidelijk. De wijk is bijna volledig omringd door water.

Veel functies komen samen in deze wijk. Het is een woongebied met handel, horeca, scholen, cultuur en andere diensten. Het verleden karakteriseert de wijk en het uitgebreide patrimonium geeft de wijk haar cachet. De gunstige ligging en het rijke historische verleden van de wijk trekken veel toeristen aan. Er is ook een bruisend verenigingsleven in de wijk.

Twintigers en alleenstaande dertigers

In de wijk wonen weinig gezinnen met kinderen, maar wel veel twintigers. Typisch voor deze wijk is het grote aantal studenten. Zij maken de wijk dynamisch, maar veroorzaken soms overlast. De vele kamerwoningen in de wijk huisvesten niet alleen studenten, maar ook alleenstaande dertigers die er een tijdelijke woonplaats zoeken.

Leeftijdsverdeling Elisabethbegijnhof-Papegaai

Zodra ze een gezin hebben, zien we veel mensen vertrekken. Als de kinderen groter zijn, keren vroegere bewoners vaak terug.

Wijkregisseur - Gentenaar

Verscheiden en dichte bebouwing

Er is een grote verscheidenheid aan woningtypes: naast heel wat appartementen en kamerwoningen vind je er mooie panden. Het is vandaag moeilijk om er nog een betaalbare woning te vinden. Er zijn weinig sociale woningen in de wijk.

0
Gemiddelde woningprijs

Het is vandaag moeilijk om een betaalbare woning te vinden in de wijk.

0,0%
Aandeel sociale woningen

Elisabethbegijnhof-Papegaai heeft het kleinste aandeel sociale woningen.

De wijk is vrij dicht bebouwd waardoor er weinig plaats over is voor openbaar groen of open ruimtes. De bewoners tonen zich op dit vlak zeer ondernemend.

Onlangs wisten bewoners van de Begijnhoflaan het rooien van de oude kastanjes in hun straat te stoppen. Ze smeden plannen om het wat verloederde park voor de Begijnhofkerk op te knappen.

Gentenaar