Onlosmakelijk verbonden

De kanaalzone staat in het teken van de haven van Gent. De haven vormt, naast een poort voor Vlaanderen, een belangrijke productieruimte voor de stad. Het gebied is beeldbepalend voor de stad en dringt door tot in het centrum.

De kanaaldorpen bestaan uit Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk en Terdonk. Het zijn kleine dorpskernen die door hun ligging zeer specifieke kenmerken bezitten. Ze behoren tot het buitengebied. Er is de nabijheid van de haven en industrieparken, de Moervaart met jachthaven, maar ook landbouwgebied met oude rustieke hoeves.

De kanaalzone en de omgevende kanaaldorpen zijn onlosmakelijk verbonden. De uitbreiding van de kanaalzone heeft gevolgen voor de Gentse kanaaldorpen en vice versa.

Druk verkeer

Doordat de industriegebieden nog steeds ontwikkelen, ontstaat er een druk op het verkeer en op de kwaliteit van het leefmilieu. De Gentse kanaaldorpen hebben een zwak openbaar vervoersnet. Er zijn wel voldoende haltes, maar een beperkt aanbod in momenten. Bewoners zijn vooral aangewezen op de Belbus.

Ik moet elke dag op de Belbus rekenen.

Alex De Smet - bewoner van site Kompas

Verscheidenheid aan dorpen

Dé Gentse kanaaldorpen bestaan niet. Elk dorp vormt een eigen gemeenschap, met een eigen geschiedenis en een eigen kijk op de dingen. Elk dorp heeft een sterk verenigingsleven, waarin de feestcomités de drijvende kracht vormen.

Ik was onder de indruk van het contrast tussen die dorpjes en die enorme havenindustrie. Feesten is overal een manier om mensen samen te brengen, maar nergens speelt dat zo sterk als in de kanaaldorpen.

De wijkregisseur

Er is weinig middenstand. Met een bakker, slager, apotheker, café, frituur, bloemist… is Sint-Kruis-Winkel het best bediende kanaaldorp. Voor grotere winkelketens zijn de bewoners aangewezen op omliggende gemeentes zoals Zelzate, Wachtebeke en Evergem.

Weinig volk

De Gentse kanaaldorpen vormen samen een uitgestrekt en versnipperd gebied. Ze bestrijken een vierde van het totale grondgebied van Gent, terwijl er amper 1% van de Gentse bevolking woont. De bevolkingsdichtheid is dus zeer laag in vergelijking met Gent en leunt sterk aan bij de bevolkingsdichtheid van de buurgemeenten (zoals Wachtebeke).

km2
Oppervlakte

Het gemiddelde voor Gent is 6,32 km2. De Gentse kanaaldorpen bestrijken een vierde van het totale Gentse grondgebied.

inw/km2
Bevolkingsdichtheid

Het gemiddelde voor Gent is 1655 km2. De bevolkingsdichtheid van de Gentse kanaaldorpen is zeer laag.

Het aantal inwoners is de laatste 10 jaar stabiel gebleven. We zien een instroom van jonge gezinnen zowel van binnen de stad als van de omliggende gemeenten. De kanaaldorpen lijken qua inwonersprofiel meer op de nabijgelegen gemeenten dan op het gemiddelde voor Gent. De wijk heeft bijvoorbeeld een lager aandeel inwoners met een vreemde herkomst dan Gent en het hoogste percentage (82%) aan eigendomswoningen.

Evolutie bevolkingsaantal in Kanaaldorpen en Kanaalzone