Ledeberg, uitspreken als Ledebirg. We zijn d’er fier op. En zekers met al die veranderingen en opfrissingen die hier gebeurd zijn. ’t Is hier aangenaam wonen, een klapke met de buren, de mensen uit de straat, we kennen elkaar en helpen elkaar. Oe schuune kan’t nie zijn!

Anne-Marie, bewoner Ledeberg

Ledeberg is een wijk tussen de Schelde en de verkeersaders E17, tussen de B401 en de Brusselsesteenweg. In de vorige eeuw was Ledeberg een uitgeleefde arbeiderswijk. Dankzij het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ werd de wijk opnieuw gewaardeerd.

De stadsvernieuwing zorgde ervoor dat veel bewoners hun woning renoveerden. Er kwam nieuwe publieke dienstverlening, onder andere het Dienstencentrum Ledeberg en de Welzijnsknoop. In dit laatste gebouw werken een aantal diensten van Stad Gent, OCMW Gent, Kind en Gezin en Jeugdpunt van Vzw Jong samen. Verschillende straten werden heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en voor ontmoeting. Ook de parken werden grondig vernieuwd en opgefrist.

Ledeberg is dicht bevolkt en dicht bebouwd. Toch zorgden de vernieuwingen de laatste jaren voor een nieuwe publieke ontmoetingsruimte. Een centrale plek bij uitstek is het Ledebergplein, met z’n alom gekende wekelijkse zondagsmarkt.

Slechts 41% van de inwoners heeft een tuin voor eigen gebruik

Een wijk met fysieke barrières

Ledeberg is een wijk met herkenbare grenzen. Er is de dubbele verkeersader E17 – Brusselsesteenweg die als een haakse hoek op elkaar staat. En er is de B401, de fly-over tussen snelweg en stadscentrum. De Schelde is de rivier die Ledeberg omarmt.

De Bellevuewijk is een echt buitenbeentje aan de andere kant van de B401. Dit met zijn nieuwe appartementen, zijn kantoren en de hoge flatgebouwen. Sinds de film ‘Aanrijding in Moscou’ zijn deze laatste in het collectieve Gentse geheugen geprent. Ook de Meierij (aan de overkant van de spoorweg en de E17) en het Adolf Papeleupark (naast het Moscouviaduct en tussen de spoorweg) liggen er als eilandje bij.
De nieuwe voetgangers- en fietsbruggen, de Louisa d’Havebrug en de Sint-Lievensbrug, verbinden Ledeberg met de rest van de stad.

Ledeberg leeft

Vroeger stond Ledeberg vooral bekend als arbeiderswijk, met uitgeleefde huisjes en veel armoede. De laatste jaren heeft het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ veel in beweging gebracht. In samenwerking met de Ledebergenaar werkt de Stad Gent rond 6 doelstellingen:

  • meer en mooier groen,
  • hogere woonkwaliteit,
  • vlotter en veiliger verkeer,
  • vernieuwde toegangen,
  • een meer en actievere dienstverlening,
  • en meer ruimte om te ontmoeten.
Het project zorgde dus voor een grondige vernieuwingskuur in de wijk. De instroom van veel nieuwe inwoners is daar een levend bewijs van. Veel jonge gezinnen kochten hier een woning en begonnen deze te verbouwen. De Stad kocht vervallen hoekhuizen op om ze te vervangen door gerenoveerde woningen.

De nieuwe bewoners waren aangetrokken door de woningprijs en de goede ligging van Ledeberg. De renovatiepremie in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ zorgde mee voor een renovatiegolf. Dankzij deze premie konden veel inwoners hun woning renoveren of voorzien van basiscomfort. Al deze vernieuwingen zorgden voor een opfrissing van de wijk.

Die nieuwe wind is een opsteker voor de wijk. De laatste jaren zien we een mix van authentieke bevolking en jonge inwijkelingen, waaronder veel jonge gezinnen. Iedereen voelt zich blijkbaar thuis in Ledeberg.

Bevolkingsgroei naar leeftijd

Bijna de helft van de Ledebergenaren is van vreemde herkomst en er zijn bijna 100 verschillende herkomstnationaliteiten.

47% van de inwoners is van vreemde herkomst

70% van de inwoners vindt een niet-Belgisch gezin als nieuwe buur prima

Publieke ademruimte

Er is veel dienstverlening en ontmoetingsruimte bijgekomen: de Welzijnsknoop, het Wijkgezondheidscentrum en de vernieuwde werking van het Buurthuis Botermarkt aan de Hundelgemsesteenweg, het vernieuwde Centrumplein, het Dienstencentrum Ledeberg, de recente heraanleg van het park De Vijvers en het Adolf Papeleupark. Soms nemen bewoners hierbij zelf het initiatief. Op de voormalige Standaert-site bijvoorbeeld realiseerden lokale vzw’s in samenwerking met de Ledebergenaren met De Broederij een eigen ontmoetingsplek voor de wijk.

In Ledeberg is er vraag naar mogelijkheden voor sport en bewegen. Verspreid in de wijk treft men verschillende sportplekken. In januari 2024 opent een buurtsporthal onder de fly-over aan het Botermarktpark. Extra ruimte om te ademen!

Ledeberg is dens en druk

Ledeberg is een dichtbevolkte en dichtbebouwde wijk met een aanbod aan kleinhandel. Binnen de hoofdstraten liggen smalle straten waar geen rechte lijn in te trekken is. Het dicht op en met elkaar leven, maakt het samenleven aangenaam en divers. Toch zorgt het soms ook voor problemen.

Bevolkingsdichtheid

De verkeersdrukte maakt het voor voetgangers en fietsers soms moeilijk. Daarom worden stap voor stap de Ledebergse straten heraangelegd in functie van verkeersveiligheid. De 500 plaatsen in het Parkeergebouw moet de parkeerdruk in de omliggende straten verminderen.

Er komt steeds meer publiek groen in de wijk. De heraangelegde parken, de open ruimte bij De Broederij, de plantvakken in buurtbeheer en de woonerven zorgen voor noodzakelijke ademruimte.

Altijd iets te doen

Het centraal gelegen Ledebergplein vormt het kloppende hart van de wijk. Dit vooral door de wekelijkse zondagsmarkt. Die biedt een rijk en divers uitstalraam van Ledeberg, zowel naar aanbod als naar bezoekers.
Ook de vele feesten en culturele activiteiten zorgen dat Ledeberg leeft. Het carnaval van Ledeberg en de Ledebergse Feesten met Lichtstoet zijn sterke tradities die jaarlijks op de kalender staan en veel volk samenbrengen. Maar ook de nieuwere initiatieven, zoals de Ledebirds, Mais Quelle Chanson en de cultuurcafés, worden stilaan vaste waarden.

Solidariteit voor bewoners die het minder breed hebben

Ledeberg behoort tot één van de 19de-eeuwse gordelwijken. Dit weerspiegelt zich ook in de kleinere woningen bij een deel van de bewoners. De wijk is gekend voor zijn rijke mix: aan leeftijden, nationaliteiten, types van bewoners. Ledeberg kent ook zijn armoede. De inzet voor mensen die het minder breed hebben, is indrukwekkend. Zowel stadsorganisaties, lokale verenigingen, SAAMO vzw, Welzijnsbureau, Wijkgezondheidscentrum en individuele initiatieven zetten zich hiervoor in. Het illustreert vooral dat Ledeberg iedereen een warm hart toedraagt.
Sociaal 9050, de sociaal kruidenier en Meet en Mix zetten zich in voor mensen die het zowel financieel als persoonlijk moeilijk hebben door te helpen via bijvoorbeeld: voedselbedeling, samen eten en koken. Net over de Brusselsesteenweg vind je ook vzw Toontje.