Het Mariakerkegevoel: "Van het groen naar het stadscentrum op twintig minuten fietsen. Onbetaalbaar"

De Gentenaar

Mariakerke is een wijk ten noorden van het Gentse centrum. De Brugse Vaart snijdt de wijk in twee (Mariakerke-Centrum en Mariakerke-Kolegem), terwijl Mariakerkebrug beide verbindt. De oude dorpskern, enkele kasteelsites en de verkavelingen getuigen elk van een stukje geschiedenis. De wijk heeft veel publiek groen. Mariakerke-Centrum is goed voorzien van onderwijsinstellingen en winkels en is goed bereikbaar. De vergrijzing in Mariakerke staat haaks op de bevolkingssituatie in Gent als geheel.

Mariakerke ademt geschiedenis

Mariakerke-Centrum vormt de dorpskern en het oudste deel van de wijk. In die oude dorpskern vind je de herberg, de hoeve, de oude pastorie en de school. In volle industriële expansie ontwikkelde deze dorpskern zich als de plaats voor de middenstand en arbeiders, met nog een beetje landbouw. Toen Gent zich van de Brugse Poort begon uit te strekken naar Mariakerke lieten rijke stedelingen er riante buitenhuizen bouwen. Enkele kasteelsites roepen daar vandaag nog de herinnering aan op. In de jaren 1960 (met onder meer de aanleg van de Ringvaart en de Brugsesteenweg) weken stadsbewoners massaal in en volgden vele verkavelingen. Stilaan kreeg het Mariakerke dat we vandaag kennen, vorm. Meer dan de helft van de woningen is gebouwd na 1961. Het gaat daarbij vooral om private eengezinswoningen.

Mariakerke telt een aantal interessante culturele werkingen, zoals het Kollekasteel, de Pastorie , het kasteel Claeys-Bouüaert en het Centrum voor Jonge Kunst. Toch hebben de wijkbewoners nood aan een grotere polyvalente ontmoetingsruimte om activiteiten te organiseren.

Schepvijver

Schepvijver

Schepvijver

Bourgoyen

Bourgoyen

Bourgoyen

Groen, bereikbaar, goed voorzien

Typerend voor Mariakerke is de combinatie van de landelijke en de stedelijke voordelen. Je vindt er veel publiek groen: het park Claeys-Bouüaert, de Groene Velden, het bufferbos, het Vaarnewijkpark, het Westerringspoor en het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Tegelijk genieten bewoners van Mariakerke-Centrum van veel voorzieningen. Je vindt er een groot onderwijsaanbod (zowel basisonderwijs als secundair onderwijs) en een variatie aan winkels en supermarkten. Al deze voorzieningen zijn optimaal bereikbaar, zowel met de wagen (ligging tussen R40 en R4), met het openbaar vervoer (lijn 3 met hoge frequentie) als met de fiets (groenas-fietsas langs de Brugse Vaart). Mariakerke-Kolegem is minder vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, wat nadelig is voor de oudere bevolking.

91,2% vindt dat er voldoende groen is in eigen buurt

Bewoners wonen graag in Mariakerke

93% van de inwoners van Mariakerke is tevreden met zijn woning en 88% is tevreden met de buurt waarin ze wonen. Slechts 18% is van plan om te verhuizen.

88% is tevreden over mijn buurt

93% is tevreden over de huidige woning

Minder dan 1 op 5 heeft verhuisplannen

Er is een hoge mate van buurtintegratie in Mariakerke. Buren helpen elkaar en er is bij velen vertrouwen in elkaar.

% inwoners dat akkoord gaat met de stelling(en)

Oudere bevolking

De vele troeven houden oudere bewoners in Mariakerke. Bewoners die zich in de jaren 1960 en 1970 een alleenstaande woning met oprit konden veroorloven, zijn gesteld op het residentiële, rustige karakter van de buurt. Het rijkere karakter van een aantal Mariakerkse buurten weerspiegelt zich in het hoge mediaan inkomen en in de lage werkzoekendengraad.

22,6% maakt deel uit van de oudere bevolking (65+)

Hoog mediaan inkomen

Lage werkzoekendengraad

Een verdere vergrijzing van de bevolking zou botsen met het te beperkte aanbod aan assistentiewoningen en woonzorgcentra. Momenteel wonen er nog veel ouderen in een te grote woning. Het woonzorgcentrum Zuiderlicht speelt alvast in op deze nood.

Maar Mariakerke beleeft de laatste jaren ook een verjongingskuur. Nieuwe jonge gezinnen uit andere wijken en van buiten Gent, ontdekken namelijk Mariakerke, zijn troeven en zijn aanbod aan actieve jeugdverenigingen.

Ook in Mariakerke neemt de groep mensen met een migratieachtergrond toe. Al blijft het percentage hier eerder laag.

% inwoners met niet-Belgische achtergrond