Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Mariakerke ademt geschiedenis

Mariakerke-centrum, met de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, is de dorpskern en het oudste deel van de wijk. In de oude dorpskern vind je nog de herberg, de hoeve, de oude pastorie en de school. In volle industriële expansie ontwikkelde deze dorpskern zich als de plaats voor de middenstand en arbeiders, met nog een beetje landbouw. Op het moment dat Gent zich van de Brugse Poort begon uit te strekken naar Mariakerke, waren er rijke stedelingen die er riante buitenhuizen bouwden. Enkele kasteelsites zijn daar vandaag nog de herinnering aan. In de jaren ’60 (met onder meer de aanleg van de Ringvaart en de Brugsesteenweg) wijken stadsbewoners massaal in en wordt er veel verkaveld. Stilaan krijgen we het Mariakerke dat we vandaag kennen. Meer dan de helft van de woningen is gebouwd na 1961. De meeste woningen zijn eengezinswoningen en worden door hun eigenaar bewoond.

Groen, bereikbaar, goed voorzien

Typerend voor Mariakerke blijft de combinatie van de landelijke en de stedelijke voordelen. Zo is er heel wat publiek groen: het park Claeys-Bouüaert, de Groene Velden, het bufferbos en het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Anderzijds genieten bewoners van Mariakerke van heel wat voorzieningen: een groot aanbod op het vlak van onderwijs (zowel basisonderwijs als secundair onderwijs) en een variatie aan winkels en supermarkten. En dat alles met een optimale bereikbaarheid, zowel met de wagen (ligging tussen R40 en R4), met het openbaar vervoer (lijn 3 met hoge frequentie) als met de fiets (groenas-fietsas langs de Brugse Vaart).

Schepvijver

Schepvijver

Schepvijver

Bourgoyen

Bourgoyen

Bourgoyen

Oudere bevolking

Wegens die vele troeven blijven oudere bewoners in Mariakerke wonen. De wijk heeft daarom een oudere bevolking. Bewoners die zich in de jaren ’60 en ’70 een alleenstaande woning met oprit konden veroorloven.

Oudere bevolking

Ze zijn gesteld op het residentiële rustige karakter van de buurt. Dit rijkere karakter van een aantal Mariakerkse buurten weerspiegelt zich in de hoge welvaartsindex en in de lage werkloosheidsdruk .

Hoge welvaartsindex

Lage werkloosheidsdruk

Als de vergrijzing er verder doorzet, is er echter nog een te klein aanbod aan assistentiewoningen en woonzorgcentra. Momenteel wonen er al veel ouderen in een te grote woning. Het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht speelt in op deze vraag.

De troeven van Mariakerke halen de laatste jaren ook nieuwe jonge gezinnen uit andere wijken en van buiten Gent, waardoor de wijk heel langzaamaan jonger wordt.

Net zoals in alle wijken van Gent, neemt ook in Mariakerke de groep mensen met roots in migratie toe, al blijft het totaal percentage hier nog eerder laag.