In het teken van de spoorweg

Moscou-Vogelhoek is overwegend een 19de-eeuwse gordelwijk die vroeger deel uitmaakte van de deelgemeente Gentbrugge. Moscou is het woongedeelte rond de voormalige loodsen, met daarrond kleine arbeidershuizen van de toenmalige werknemers van de spoorweg. Daarnaast is er het meer residentiële gedeelte, met grotere woningen en aanpalende tuinen.

Station Merelbeke

Voetgangersbrug

Aan de overkant van de spoorweg is er de woonbuurt rond Merelbeke-station. Dit station ligt wel degelijk op Gents grondgebied, maar toont meteen de nauwe betrokkenheid met Merelbeke.

Groen getint

Moscou-Vogelhoek heeft slechts 1 wijkpark (De Porre) en geen natuurgebieden. Toch kleurt deze wijk groen, door de aanwezigheid van vele (voor)tuinen, bomen in de straat en enkele grote grasperken tussen straten. Bovendien zijn het Liedermeerspark en de groenpool Gentbrugse meersen vlakbij. De omschakeling van de voormalige spinnerij en weverij ‘De Porre’ heeft een frisse wind door de wijk laten waaien. Het nieuwe wijkpark en gerenoveerde wijkcentrum zijn een nieuw trefpunt in de wijk.

De Porre

De Porre

De Porre

Bruisende Brusselsesteenweg

Het binnengebied van Moscou-Vogelhoek heeft een mager aanbod aan winkels, cultuur en horeca. Dat tekort wordt ruimschoots opgevangen door de Brusselsesteenweg.

Een wijk in opmars

Moscou-Vogelhoek is in opmars, al is de bevolkingsgroei niet even sterk te voelen als het gemiddelde voor de stad.

procentuele bevolkingsgroei vanaf 2000

De wijk trekt voornamelijk jonge gezinnen met kinderen aan, die de oude woningen renoveren en wijkinitiatieven opzetten. Dit zie je ook in de leeftijdsopbouw van de wijk: er zijn meer kinderen, jongeren en jonge gezinnen, en minder starters. Er staan bovendien nog 140 nieuwe woningen gepland in de nabije toekomst.

Een gemiddelde wijk, maar er zijn grote verschillen binnen de wijk

In Moscou-Vogelhoek is de gemiddelde prijs van de woonhuizen lager dan gemiddeld voor Gent. De gemiddelde woonoppervlakte is er gelijkaardig aan het Gents gemiddelde, maar er zijn grote verschillen binnen de wijk. Het aanbod aan sociale huisvesting is gelijkaardig aan het Gents gemiddelde. Daarnaast is een hoog aandeel bewoond door eigenaars. 20% van de inwoners in de wijk is van vreemde origine; een pak lager dan de naburige wijk Ledeberg (40%) of het Gents gemiddelde (30%).

Veel eigenaarswoningen

Personen met vreemde origine

Moscou-Vogelhoek telt 59 personen die recht hebben op een (equivalent) leefloon. Verhoudingsgewijs is dit de helft minder dan voor Gent. De werkloosheidsdruk is er lager dan het Gents gemiddelde.

Rechthebbenden (equivalent) leefloon

71% van de 18-64 is werkend; 68% werkt in Gent. Daarmee loopt de wijk wel mooi in de pas. Dit zie je vertaald in de welvaartsindex: Moscou-Vogelhoek kent een gezonde sociale mix en scoort niet beter of slechter dan het gemiddelde voor Gent als het over welvaart gaat.