Wijk met 2 snelheden

Muide-Meulestede heeft een sterke eigen identiteit door het eilandgevoel en de historiek van ‘havenwijk’. De wijk blijft aantrekkelijk voor nieuwe investeerders. De voorbije jaren was er een instroom van jonge gezinnen die huizen renoveren en zich engageren in het wijkleven. Net als andere gordelwijken kende deze wijk ook een nieuwe instroom van bewoners uit Oostbloklanden. In de wijk zijn heel wat initiatieven die de nieuwe hippe bewoners verbinden met de inwoners die het financieel minder breed hebben.

Het deel Afrikalaan ligt wat geïsoleerd. Kenmerkend zijn de hoogbouwblokken Zweden en Finland, wereldberoemd sinds de film ‘Offline’. De komst van de Verapazbrug in 2019 zal de omgeving beïnvloeden. Uitdagingen voor deze wijk zijn het combineren van wonen en werken en het verzekeren van bereikbare voorzieningen via de Oude Dokken.

Fotograaf: Brecht Van Maele

Fotograaf: Brecht Van Maele

Verapazbrug

Nieuwe impulsen

Het eilandgevoel ligt in de mooie zichten en in het ruimtegevoel door de aanwezigheid van water. De keerzijde is het beperkte openbaar vervoer.

We dromen ervan om voetgangers, fietsers en auto's elk hun eigen as te geven. Het eiland heeft daarvoor de perfecte structuur.

De Gentenaar

Horeca en handelszaken zijn ook eerder beperkt en vind je vooral nog in het eerste deel van Muide (tussen ring en spoorweg). Vooral op Meulestede is kleinhandel verdwenen. De wekelijkse zaterdagse Meulestedemarkt is een inwonersinitiatief die hier goed op inspeelt en het wijkgevoel bevordert. De inwoners zijn ook sterk betrokken in het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen dat voor een nieuwe boost zorgt.

We stonden voor de keus: worden we nog meer een doorgang, opgeslokt door wat rond ons gebeurt? Of vechten we voor onze plek?

De Gentenaar

Baby's en jongeren

De dichtbevolkte wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan heeft vrij jonge bewoners en er worden veel baby’s geboren. Door de jongere bevolking ligt het aantal overlijdens ook lager.

Natuurlijke groei in Muide-Meulestede-Afrikalaan