De buurten van onze wijk waren vroeger meer verbonden met elkaar, kinderen speelden overal met elkaar. We moeten dat herstellen en terug meer in elkaars buurt komen!

Buurtbewoner

Nieuw Gent - UZ is de wijk rond de ruime UZ-campus. De wijk heeft verschillende gezichten: een volkse buurt met veel sociale woningen, een rustige tuinwijkbuurt en een rijwoningenbuurt met veel studenten. In vergelijking met Gent is Nieuw Gent - UZ een minder welvarende wijk. Veel activiteiten van organisaties en het stadsvernieuwingsproject rond de sociale hoogbouwtorens dragen bij tot een positieve verandering en een opwaardering van de wijk.

Deelbuurten met een eigen identiteit

De kern van Nieuw Gent bevindt zich aan beide zijden van de Zwijnaardsesteenweg en is een volkse wijk met haast uitsluitend sociale woningen. In de Kikvorsstraat bepalen de hoogbouwtorens het straatbeeld. Een beeld dat de komende 10 jaar geleidelijk aan grondig zal veranderen met de bouw van nieuwe woonclusters van diverse hoogte die op een andere manier zijn ingeplant in de wijk. De huidige hoogbouwwijk kampt met een minder positief imago. Nochtans wonen er veel mensen die er opgegroeid zijn en nooit meer weg willen. Daarnaast zijn er ook transitbewoners. Bewoners die er door omstandigheden terecht komen en de wijk snel terug willen verlaten.

Steenakker en de buurt van de Edelsteenstraten vormen rustige tuinwijken, met een meer comfortabele woonsituatie.

Aan de andere kant van het UZ ligt de Ottergemse Dries. Dit is een typische rijwoningenbuurt, met zowel kansrijke als maatschappelijk kwetsbare bewoners. Door de aanwezigheid van de Faculteit Farmacie en van Home Boudewijn verblijven er ook veel studenten. Deze eerder kleine buurt zit geprangd tussen grote verkeersaders (autosnelweg, spoorweg, Heymanslaan) en vormt een hechte gemeenschap. De bouw van het nieuwe ziekenhuis op Campus UZ en bijkomende studentenhuisvesting aan de Heymanslaan is voor deze buurt een belangrijke ontwikkeling.

In de wijk zijn er te weinig eet- en drinkgelegenheden, winkels of mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Ook is er vraag naar meer recreatief groen dicht bij huis. De wijkbewoners hebben nood aan een meer levendige, dynamische wijk.

27% van de inwoners is sterk sociaal geïntegreerd in de buurt

Klaar voor verandering

De wijkbewoners verwachten veel van de geplande stadsvernieuwing. De hoogbouw met sociale woningen aan de Kikvorsstraat wordt vernieuwd: 6 gebouwen zullen gesloopt en vervangen worden door 10 nieuwe appartementsgebouwen. De eerste gebouwen zijn reeds in opbouw, de sloop is ook aan de gang. Een 700-tal gezinnen en alleenstaanden kunnen terecht in een nieuwe woning in de wijk. Ook het Rerum Novarumplein en het park gaan grondig veranderen. Deze aanpassingen zullen zorgen voor rust en groen in de wijk. Er zullen ook meer ruime gezinswoningen komen.

Alleenstaanden en kinderen

De gezinssamenstelling in Nieuw Gent – UZ is gelijkaardig aan het Gentse gemiddelde. De wijk telt wel meer alleenstaanden (ook alleenstaande ouders) dan andere wijken in Gent. De cijfers tonen meer geboortes en meer kinderen jonger dan 10 jaar in vergelijking met Gent. In de nieuwe ontwikkeling van woningen aan de Kikvorsstraat zal het aandeel gezinnen toenemen. Dat zal leiden tot een verdere verjonging van de wijk. In Nieuw Gent - UZ is de helft van vreemde herkomst. Het gaat om een zeer diverse groep bewoners. Wel bijna 100 nationaliteiten, waarbij geen enkele nationaliteit in aantal dominant aanwezig is.

45,4% van de huishoudens is alleenstaand

Aantal geboortes per duizend inwoners

Inzet op een leefbare thuis

Het gemiddeld netto-inkomen ligt in Nieuw Gent – UZ lager dan het gemiddelde voor Gent.

38% van de inwoners heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering en 1 op de 6 bewoners komt niet rond op het einde van de maand. Het aandeel rechthebbenden op een leefloon is hoog in Nieuw Gent - UZ. De bevolkingsdichtheid en de dagelijkse zorgen bij veel bewoners zorgen voor leefbaarheidsproblemen in de wijk. Veel organisaties zetten zich dagelijks samen met bewoners in om van de wijk een leefbare thuis te maken.

De Serre als groeiplek voor bewoners werd opgestart. Dat is een plek waar mensen hun talenten en competenties kunnen ontwikkelen, en door persoonlijke begeleiding sterker in het leven kunnen staan.

17% van de huishoudens heeft betalingsmoeilijkheden

38% van de inwoners heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming

Drukke verkeersassen

Nieuw Gent - UZ telt een aantal grote kruispunten en ligt aan belangrijke uitvalswegen van de stad. Dit zorgt voor verkeershinder, geluidslast en fijn stof in de wijk. Ook de site van het UZ en de Ghelamco-arena zorgen voor verkeersdrukte. Er zijn een aantal verkeersluwe straten en fietspaden, maar fietsveiligheid blijft een aandachtspunt. Het doortrekken van tramlijn 4 tot het UZ biedt nog veel mogelijkheden om de wijk beter te verbinden met het stadscentrum.