Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

De kern van Nieuw Gent bevindt zich aan beide zijden van de Zwijnaardsesteenweg en is een volkse wijk met haast uitsluitend sociale woningen. In de Kikvorsstraat bepalen de hoogbouwtorens het straatbeeld. Steenakker en de Diamantwijk zijn rustige tuinwijkbuurten, met een iets betere huisvesting.

Aan de andere kant van het UZ ligt de Ottergemse Dries. Dit is een typische rijwoningenbuurt, met een sociale mix. Veel studenten ook, door de Faculteit Farmacie en Home Boudewijn. Deze deelwijk zit geprangd tussen grote verkeersaders (autosnelweg, spoorweg, Heymanslaan) en deelt in de nadelen: ongezonde lucht, lawaaihinder en veel sluipverkeer.

Klaar voor metamorfose

Het mediaan netto inkomen per belastingplichtige ligt in deze wijk lager dan gemiddeld voor Gent.

Mediaan netto inkomen

Ruim een derde van de inwoners heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming (in de verplichte ziekteverzekering). Het aandeel rechthebbenden op een (equivalent) leefloon is het hoogst in deze wijk. Vele organisaties doen hun best om de leefbaarheid in de wijk naar een hoger niveau te tillen.

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Rechthebbenden (equivalent) leefloon

De ogen zijn ook sterk gericht op de geplande stadsvernieuwing. De sociale hoogbouwtorens aan de Kikvorsstraat worden vernieuwd: 6 ervan zullen gesloopt en vervangen worden. Een 800-tal mensen krijgen een nieuwe woonst in de wijk. Ook het plein en het park worden grondig aangepakt. Deze aanpassingen zullen de troeven van de wijk -de rust en het groen- nog een boost geven.

Geen wijk in Gent die de komende jaren voor zo'n ingrijpende omwenteling staat. Het masterplan is bijna klaar.

Alleenstaanden en kinderen

De gezinssamenstelling is gelijkaardig aan het Gentse gemiddelde. Wel telt Nieuw Gent - UZ wat meer alleenstaanden (ook alleenstaande ouders) dan andere wijken in Gent. De cijfers tonen ook meer geboortes en meer kinderen onder 10 jaar in vergelijking met Gent. In Nieuw Gent - UZ is meer dan 4 op 10 inwoners van vreemde herkomst.

Alleenstaanden

Meer geboortes