Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Woonwijk met nabijheid van industrie

Oostakker is een (meer dan 10 km²) grote wijk met zeer verschillende kenmerken: de nabijheid van de haven en industrieparken, Oostakkerdorp, Bedevaartsoord Lourdes, de talrijke nieuwe verkavelingsbuurten... Minder bekend is het Executieoord met de geklasseerde deportatiewagon.

Nieuwe inwoners

Oostakker telt vandaag 14.000 inwoners. De wijk is de voorbije decennia snel in bevolkingsaantal toegenomen. Er staan heel wat nieuwe verkavelingen in de startblokken waardoor verwacht wordt dat deze groei verder zal stijgen.

Evolutie bevolking Oostakker

Met 1300 personen per km2 is Oostakker een pak minder bevolkt dan gemiddeld Gent. De dichtstbevolkte buurten zijn het centrum van Oostakker en de buurt Lourdes (die aanleunt bij de wijk Sint-Amandsberg).

Bevolkingsdichtheid

Een wijk met vergrijzing

Oostakker heeft in vergelijking met Gent een oudere bevolking. Sinds 2010 is er een sterkere vergrijzing, voornamelijk in de oude kernen van de wijk. In Oostakker wonen meer veertigers en vijftigers dan twintigers en dertigers. Deze groepen wonen vooral in de nieuwe verkavelingen.

Opvallende vergrijzing in vergelijking met Gent (% 65-plussers)

In vergelijking met Gent zijn er bijna maar half zoveel alleenstaanden. Meer dan een derde van de huishoudens zijn gezinnen met kinderen. Er zijn in Oostakker evenveel zeer jonge kinderen als in Gent. Er zijn wel meer tieners. Oostakker heeft weinig mensen van buitenlandse origine in vergelijking met Gent.

Alleenstaanden

Buitenlandse origine

Dorp vlakbij de stad

Mensen wonen graag in Oostakker. Het is een vrij rustige, landelijke buurt met een unieke dorpssfeer. En dit nabij de stad met al haar mogelijkheden. Ook vlakbij is het havengebied dat heel wat werkgelegenheid biedt. De milieulast van de haven is de jongste jaren afgenomen. Door de nieuwe verkavelingen en ontwikkelende industriegebieden ontstaat er wel een druk op het verkeer.

Het is hier goed wonen. Vlak bij de R4 en toch rustig, in het groen. Dicht bij de stad en toch ver genoeg van de drukte. Je kan hier nog een praatje maken met de buur en parkeren voor de deur.

De Gentenaar

Voor ieder wat wils

Oostakker biedt een ruime waaier aan vrijetijdsbeleving. Met een heel uitgebreid ‘voor ieder wat wils’-programma spreekt het Oostakkerse verenigingsleven een zo breed mogelijk publiek aan, waarbij het gezellige en het familiale telkens centraal staan.