Het is hier goed wonen. Vlak bij de R4 en toch rustig, in het groen. Dicht bij de stad en toch ver genoeg van de drukte. Je kan hier nog een praatje maken met de buur en parkeren voor de deur.

De Gentenaar

Oostakker is een uitgestrekte wijk vlakbij de R4. Door heel wat nieuwe verkavelingen neemt het aantal inwoners snel toe. De laatste jaren is er een sterke vergrijzing aan de gang. Anderzijds telt Oostakker veel kinderen. In vergelijking met Gent wonen hier minder alleenstaanden en minder personen met een vreemde herkomst. De bewoners van Oostakker genieten van de dorpssfeer en het landelijke karakter van de wijk. Veel bewoners zijn eigenaar van hun woonst.

Woonwijk met nabijheid van industrie

Oostakker is een (meer dan 10 km²) groot gebied, bestaande uit tal van buurten, elk met zeer verschillende kenmerken: de nabijheid van de haven en industrieparken, Oostakkerdorp, Bedevaartsoord Lourdes, de talrijke nieuwe verkavelingsbuurten... Minder bekend is het Executieoord met de geklasseerde deportatiewagon.
Bijna alle inwoners van Oostakker hebben een tuin voor eigen gebruik ter beschikking, terwijl dit voor slechts 62% van de Gentenaars zo is.

Nieuwe inwoners

Oostakker telt vandaag 14.534 inwoners en is de voorbije decennia wat betreft bevolkingsaantal snel gegroeid. De vele nieuwe geplande verkavelingen zal deze groei nog versterken.

Evolutie bevolking Oostakker

Met 1.366 personen per km2 is Oostakker een pak minder dicht bevolkt dan gemiddeld in Gent. De dichtstbevolkte buurten van Oostakker zijn het centrum en de buurt rond Lourdes (dat aanleunt bij de wijk Sint-Amandsberg).

Bevolkingsdichtheid

Een wijk met vergrijzing

Oostakker heeft in vergelijking met Gent een oudere bevolking. Sinds 2010 is er een sterkere vergrijzing, voornamelijk in de oude kernen van de wijk. In Oostakker wonen meer veertigers en vijftigers dan twintigers en dertigers, vooral in de nieuwe verkavelingen.

Opvallende vergrijzing in vergelijking met Gent (% 65-plussers)

Terwijl in Gent 41% van de gezinnen alleenstaanden omvatten, is dit voor slechts 26% van de gezinnen zo in Oostakker. Bijna een derde van de huishoudens zijn gezinnen met minstens 1 minderjarig kind. Je vindt er evenveel zeer jonge kinderen als in Gent, maar wel meer tieners. Oostakker heeft weinig mensen van buitenlandse origine (23%) in vergelijking met Gent (37%).

26% van de huishoudens is alleenstaand

24% van de inwoners is van buitenlandse origine

Dorp vlakbij de stad

Veel mensen geven aan dat ze graag in Oostakker wonen, vanwege de vrij rustige, landelijke omgeving met een unieke dorpssfeer. Dat alles nabij de stad met al haar mogelijkheden. Het aanpalende havengebied biedt bovendien een grote werkgelegenheid. De milieulast van de haven is de jongste jaren afgenomen, maar 6 op de 10 van de inwoners geeft toch nog aan hinder te ondervinden van milieulast. De nieuwe verkavelingen en de ontwikkelende industriegebieden zetten wel druk op het verkeer. 68% van de inwoners van Oostakker geeft aan vaak de auto te nemen voor vrijetijdsverplaatsingen (tov 47% van de Gentenaars), en 53% gebruikt de auto als hoofdvervoermiddel naar het werk of school (tov 38% van de Gentenaars).

68% van de inwoners gebruikt vaak auto voor vrijetijdsverplaatsingen

53% van de inwoners gebruikt auto als hoofdvervoermiddel naar het werk of school

Voor ieder wat wils

Oostakker biedt een ruime waaier aan vrijetijdsbeleving. Met een heel uitgebreid ‘voor ieder wat wils’-programma spreekt het Oostakkerse verenigingsleven een zo breed mogelijk publiek aan, waarbij het gezellige en het familiale telkens centraal staan.