Goed bereikbaar, dichtbij het stadscentrum én een vleugje dorpsgevoel. Het is goed wonen in Oud Gentbrugge.

Een bewoner

Oud Gentbrugge is een dichtbevolkte wijk, vlak bij het stadscentrum. De gunstige ligging en zijn vele groene plekken trekt gezinnen met jonge kinderen aan. Het Gentbruggeplein vormt een centrumplein met kleinhandel.

Oud Gentbrugge ligt vlakbij het centrum van Gent en bij de belangrijkste invalswegen. Er zijn ook tramhaltes op de Brusselsesteenweg en een treinstation. De wijk heeft een groot aantal rijhuizen met een kleine stadstuin.

Waar vroeger de grote Trefil-Arbedfabrieken stonden, is er plaats gemaakt voor stadsvernieuwing. Er kwamen nieuwe kleinschalige bedrijventerreinen met onder andere het stadsarchief ‘De Zwarte Doos’, een recyclagepark, woningen en parken. De oude Sas- en Bassijnsbuurt werd opgewaardeerd met meer groen en kwalitatieve (sociale) woningen.

Het 9050-gevoel

De laatste jaren is Oud Gentbrugge heel aantrekkelijk, zelfs hip geworden. De prijzen op de vastgoedmarkt zijn echter de hoogte in gegaan.

Oud Gentbrugge is een typische aankomstwijk voor Gentenaars geworden. De instroom van jonge gezinnen zorgde de laatste jaren voor veel dynamiek. De wijk telt verhoudingsgewijs meer kinderen en 30- tot 39-jarigen.

Meerpersoonshuishoudens met minstens 1 minderjarig kind

Oude fabrieksterreinen werden vervangen door nieuwe woonbuurten zoals Rute en Den Draad, en door nieuwe bedrijventerreinen en parken.

De wijk telt minder sociale huisvesting dan het Gentse gemiddelde, behalve in de Sas- en Bassijnsbuurt. Er zijn geen assistentiewoningen in de wijk, waardoor senioren niet met ondersteuning zelfstandig in hun wijk kunnen blijven wonen.

Bevolkingsgroei t.o.v. 2000

Mini versie van Gent

Oud Gentbrugge is een gemiddelde Gentse wijk, in de cijfers althans. Noem het een mini-versie van Gent. Er zijn geen uitschieters in bevolkingssamenstelling en er is een goede sociale mix. Het gemiddeld inkomen per belastingsplichtige ligt op het Gents gemiddelde. Ook de werkzoekendengraad, het aandeel werkenden in de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar, het aandeel rechthebbenden op leefloon... leunen allen aan bij het Gents gemiddelde.

Buurt- en sociale initiatieven geven de wijk een warm hart

In Oud Gentbrugge zijn er veel buurt- en sociale initiatieven die verbondenheid en solidariteit nastreven. Het buurtcentrum De Vaart (met onder andere Kaffie is Kaffie en voedselinitiatief Let’s Save Food), vzw Toontje, moestuinprojecten OnzenHof en Den Draad, Gentbrugge Leeft, project Zorgzame Buurten, sociaal restaurant Arbed, … zijn hier voorbeelden van.

Bewoners in een kwetsbare situatie vinden echter nog niet altijd hun weg naar deze initiatieven en naar de hulp- en dienstverlening. Er is een uitgesproken nood aan laagdrempelige ontmoetingsplekken en -momenten en aandacht voor het toeleiden van de doelgroepen.

Groen en recreatie voor elke leeftijd

In het kader van de herwaardering van de wijk is er veel geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe parken, die jong en oud aantrekken. Er is het Keizerpark, het Arbedpark, het Victoria Regiapark, het Frans Tochpark, … En de groenpool Gentbrugse Meersen bevindt zich op wandelafstand van de wijk.

De jeugd vindt zijn weg naar de sport- en speelpleintjes in de parken, naar de jeugdbewegingen, KREJO en ’t JOC. Het Keizerpark is populair en trekt veel volk aan, ook van omliggende wijken. Hierdoor kan het er druk zijn, wat soms voor overlast zorgt. Sommige bewoners vinden het park ’s avonds niet veilig.

84% van de inwoners vindt dat er voldoende groen is in de buurt

Voldoende geschikte plekken voor opgroeiende jeugd vanaf 12 jaar

Nieuw wijkmobiliteitsplan in de maak

De wijk kent veel smalle straten en drukke kruispunten. Dit in combinatie met doorgaand verkeer, onder andere over de Gentbruggebrug. Het E17-viaduct ligt aan de grens van de wijk en zorgt voor geluidshinder en fijn stof. Ook de parkeerdruk in een aantal straten is hoog. Fietsers en voetgangers voelen zich niet altijd veilig. Er is wel voldoende openbaar vervoer. Het treinstation Gentbrugge is een troef voor pendelaars. Eind 2021 werd het nieuwe wijkmobiliteitsplan, dat in samenspraak met de wijk tot stand kwam, bekend gemaakt. De concrete uitvoering is gepland in het voorjaar van 2024.

Verplaatsing vrije tijd: vaak met fiets

Verplaatsing werk: vaak met fiets