Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Oud Gentbrugge ligt vlak bij de stad en bij de belangrijkste invalswegen. Bovendien zijn tram en trein op eigen grond aanwezig. De wijk heeft een oud woningpatrimonium met een doorsnee oppervlakte en een kleine stadstuin.

Arbed - voor stadsvernieuwingsproject

Arbed - voor stadsvernieuwingsproject

De bruggen over de Schelde die de Visserij met Oud Gentbrugge verbinden bleken een godsgeschenk. Skaters, zonnekloppers, barbecueërs en studenten halen hun hart op in het heringerichte Keizerpark.

De Gentenaar

Waar vroeger de fabrieken van Arbed terrein inpalmden, is er plaatsgemaakt voor stadsvernieuwende projecten: een bedrijvencentrum, het stadsarchief ‘De Zwarte Doos’, parken en bewoning. De oude Sas- en Bassijnwijk kreeg meer zuurstof.

Arbed - na stadsvernieuwingsproject

Het 9050-gevoel

De laatste jaren is de 9050-wijk heel aantrekkelijk, en zelfs hip geworden. Veel gezinnen met jonge kinderen vinden hier een betaalbare woning dicht bij het stadscentrum, in een wijk waar nog een dorpsgevoel leeft.

Gemiddelde prijs woonhuizen

De gemiddelde prijs voor woonhuizen ligt onder het Gentse gemiddelde.

Oud Gentbrugge is dus een typische aankomstwijk voor Gentenaars geworden. De wijk telt verhoudingsgewijs meer kinderen en 30- tot 39 jarigen. Ook het aantal geboortes ligt hoger dan het Gents gemiddelde. De wijk is dan ook sterker aangegroeid dan het gemiddelde voor Gent.

Bevolkingsgroei t.o.v. 2000

Mini versie van Gent, maar met minder sociale huisvesting

Zonder het oneerbiedig te willen laten klinken: Oud Gentbrugge is een gemiddelde wijk. In de cijfers althans. Geen uitschieters in bevolkingssamenstelling en een goede sociale mix. Het gemiddeld inkomen per belastingplichtige ligt op het Gents gemiddelde. De werkloosheidsdruk, het aandeel werkenden in de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar, het aandeel rechthebbenden op (equivalent) leefloon... alle cijfers leunen aan bij het Gents gemiddelde. De wijk heeft wel minder sociale huisvesting. In dit opzicht merken we een verschil met de aanleunende wijk Ledeberg.

Bevolkingssamenstelling van Oud Gentbrugge