Goed bereikbaar, dichtbij het stadscentrum én een vleugje dorpsgevoel. Het is goed wonen in Oud Gentbrugge.

Een bewoner

Oud Gentbrugge is een dichtbevolkte wijk, vlak bij het stadscentrum. De gunstige ligging en zijn vele groene plekken trekt gezinnen met jonge kinderen aan. Het Gentbruggeplein vormt een centrumplein met kleinhandel.

Oud Gentbrugge ligt vlakbij het centrum van Gent en bij de belangrijkste invalswegen. Er zijn ook tramhaltes op de Brusselsesteenweg en een treinstation. De wijk heeft een groot aantal rijhuizen met een kleine stadstuin.

Waar vroeger de grote Trefil-Arbedfabrieken stonden, is er plaats gemaakt voor stadsvernieuwing. Er kwamen nieuwe bedrijventerreinen met onder andere het stadsarchief ‘De Zwarte Doos’, parken en woningen. De oude Sas- en Bassijnsbuurt werd opgewaardeerd met meer groen en kwalitatieve (sociale) woningen.

Het 9050-gevoel

De laatste jaren is Oud Gentbrugge heel aantrekkelijk, zelfs hip geworden. De prijzen op de vastgoedmarkt zijn echter de hoogte in gegaan.

Oud Gentbrugge is een typische aankomstwijk voor Gentenaars geworden. De instroom van jonge gezinnen zorgde de laatste jaren voor veel dynamiek. De wijk telt verhoudingsgewijs meer kinderen en 30- tot 39-jarigen. Ook het aantal geboortes ligt hoger dan het Gents gemiddelde. De wijk is ook sterker aangegroeid dan het gemiddelde voor Gent.

Migratiesaldo

Totaal migratiesaldo per 1000 inwoners 2018

Oude fabrieksterreinen werden vervangen door nieuwe woonbuurten zoals Rute en Den Draad. En door nieuwe bedrijventerreinen en parken.

De wijk telt minder sociale huisvesting dan het Gentse gemiddelde, behalve in de Sas- en Bassijnsbuurt. Er zijn geen assistentiewoningen in de wijk, waardoor senioren niet met ondersteuning zelfstandig in hun wijk kunnen blijven wonen.

Bevolkingsgroei t.o.v. 2000

Mini versie van Gent

Oud Gentbrugge is een gemiddelde Gentse wijk, in de cijfers althans. Noem het een mini-versie van Gent. Er zijn geen uitschieters in bevolkingssamenstelling en er is een goede sociale mix. Het gemiddeld inkomen per belastingsplichtige ligt op het Gents gemiddelde. Ook de werkloosheidsdruk, het aandeel werkenden in de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar, het aandeel rechthebbenden op leefloon... leunen allen aan bij het Gents gemiddelde.

Nieuw wijkmobiliteitsplan in de maak

De wijk kent veel smalle straten en drukke kruispunten. Dit in combinatie met doorgaand verkeer, onder andere over de Gentbruggebrug. Het E17-viaduct ligt aan de grens van de wijk en zorgt voor geluidshinder en fijn stof. Ook de parkeerdruk in een aantal straten is hoog. Fietsers en voetgangers voelen zich niet altijd veilig. Er is wel voldoende openbaar vervoer. Het treinstation Gentbrugge is een troef voor pendelaars. Momenteel is er in samenspraak met de wijk een nieuw wijkmobiliteitsplan in de maak.

Verplaatsing vrije tijd: vaak met fiets

Verplaatsing werk: vaak met fiets

87,1% van de inwoners is tevreden van de bereikbaarheid van het centrum met de fiets

Groen en recreatie voor elke leeftijd

In het kader van herwaardering van de wijk is er veel geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe parken, die jong en oud aantrekken. Er is het Keizerpark, het Arbedpark, het Victoria Regiapark, het Frans Tochpark, … En de groenpool Gentbrugse Meersen bevindt zich op wandelafstand van de wijk.

Het Keizerpark is populair en trekt veel volk aan, ook van omliggende wijken. Hierdoor kan het er druk zijn, wat soms voor overlast zorgt. Sommige bewoners vinden het park ’s avonds niet veilig.

81% van de inwoners vindt dat er voldoende groen is in de buurt

Voldoende geschikte plekken voor opgroeiende jeugd vanaf 12 jaar

Sociale initiatieven geven de wijk een warm hart

In Oud Gentbrugge zijn er veel sociale initiatieven. Het buurtcentrum De Vaart (met onder andere het Inloophuis Dementie en Kaffie is Kaffie), vzw Toontje, het voedselinitiatief Let’s Save Food, … zijn hier voorbeelden van. De kwetsbare bevolkingsgroepen vinden echter niet altijd hun weg naar deze initiatieven. Bovendien verhuisde de OCMW-dienstverlening uit de wijk naar De Welzijnsknoop in Ledeberg.