Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Rabot-Blaisantvest vertoont veel van de typische kenmerken van een 19de-eeuwse gordelwijk: een grote bevolkingsdichtheid, kleine woningen, een dens stratenpatroon… De wijk ligt in het noorden van Gent op een steenworp van het centrum, maar vindt toch weinig aansluiting met het centrum. Rabot-Blaisantvest wordt voornamelijk omsloten door grote verkeersassen als Blaisantvest, Opgeëistenlaan en Gasmeterlaan.

Derde wijkdeel in de maak

De wijk bestaat uit 2 aparte wijkdelen. Rabot is de omgeving van de Wondelgemstraat, en Blaisantvest bevindt zich tussen het Neuzeplein en het Rabotpark. Een derde wijkdeel, dat deze beide delen met elkaar zal verbinden, is volop in ontwikkeling: Tondelier.

Door een actieve vrijwilligerswerking heeft het nieuw aan te leggen park achter de Mariagorettikerk nu een voorlopige invulling met moestuintjes, zandbak, zitbanken, materiaal om kampen te bouwen, een kinderboerderij en kinderspeelwerking.

Dicht bij elkaar

Qua oppervlakte is dit de 2de kleinste wijk van Gent, met toch een aanzienlijk aantal inwoners. Het is dan ook de meest dichtbevolkte wijk van Gent. De gemiddelde oppervlakte van de woningen bedraagt 96 m² en de bewoners hebben doorgaans weinig buitenruimte.

Meest dichtbevolkte wijk

Kleine woningen

De woningkwaliteit is in vele gevallen onvoldoende. De gemiddelde prijs voor woningen ligt in de wijk dan ook lager dan het gemiddelde voor Gent. Tweederde van de gezinnen huurt de woning. De wijk bevat ook een groot aandeel sociale woningen: twee derde van de gezinnen woont in een sociale woning.

Lage woningprijs

Veel huurders

Nieuwe rabottorens en Tondelier

De vervanging van de drie rabottorens is een mijlpaal in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. De rabottorens maken plaats voor acht lagere appartementsgebouwen met zowat 360 sociale appartementen. De bewoners zullen genieten van collectieve private tuinen tussen de gebouwen. Er komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop De Lieve.

Tondelier is een project in het hart van de Gentse Rabotwijk met plaats voor woningen, publieke voorzieningen, een park, een kindercrèche en kantoorruimte. Bijzondere aandacht gaat uit naar sociale samenhang en duurzame ontwikkeling. Fietsers en voetgangers krijgen er voorrang op de auto.

Superdiverse wijk met jong potentieel

De meerderheid van de inwoners van de wijk heeft een migratieachtergrond. Je vindt er meer dan 90 verschillende nationaliteiten terug. Er is een heel grote Turkse gemeenschap en er zijn ook heel wat mensen met Bulgaarse roots in de wijk.

Rabot-Blaisantvest heeft een jonge bevolking: driekwart van de bevolking is jonger dan 50 jaar. 1 op 4 van de inwoners is leerplichtig.

Leeftijdsverdeling Rabot - Blaisantvest

Laagste welvaartsindex

Rabot-Blaisantvest is de wijk met de laagste welvaartsindex en met de hoogste werkloosheidsdruk. Veel inwoners hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering, of op een (equivalent) leefloon. Enkel Nieuw Gent - UZ telt evenveel mensen in deze situatie. Het gemiddeld netto belastbaar inkomen in deze wijk is het laagste voor Gent.

Laagste welvaartsindex

Hoogste werkloosheidsdruk