Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

4 buurten

De woonwijken situeren zich rond de Sleepstraat en de Tolhuislaan. De wijk wordt grotendeels door water omgeven: in het noorden het Tolhuisdok en de Blaisantvest, in het oosten het Handelsdok en in het zuiden de Leie. We vinden verschillende buurten, elk met hun eigenheid:

  • Voormuide: De buurt Voormuide leunt dicht aan bij de wijk Muide. De aanwezigheid van het water en de tram bepalen voor een groot deel de sfeer in deze voormalige schippersbuurt. De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan met de Afrikalaan verbinden.
  • Tolhuis: De buurt rond de Tolhuislaan en Sleepstraat is het hart van de wijk. Ze is vooral gekend door de talrijke Turkse restaurants en fruit- en stoffenwinkels in de Sleepstraat. Als de Sleepstraat een reputatie mag opeisen, dan is het deze van dé Turkse straat van Gent.
  • Briel: De buurt rond het Fratersplein kenmerkt zich door de aanwezigheid van de klinieken en de rust- en verzorgingstehuizen. De sociale woningen aan de Groenebriel bepalen hier het beeld.
  • Ham: De buurt Ham ligt tussen de Dampoort en de Oude Dokken. Het is een buurt die erg in beweging is met heel wat nieuwe bouwprojecten: Dok Noord, Oude Dokken, ontwikkelingen in de Doornzelestraat...

De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham sluit quasi naadloos aan bij de oude stadsbuurten aan de Vrijdagmarkt en Sint-Jacobs. Door de nabijheid van Station Gent-Dampoort en het centrum van de stad bevindt de wijk zich zeer strategisch.

Meerderheid-minderheid

Sluizeken-Tolhuis-Ham is een superdiverse wijk. Meer dan de helft van de bewoners heeft een migratieachtergrond. Deze wijk heeft dus de kenmerken van een majority-minority city: de meerderheid van de bewoners bestaat uit een waaier van minderheden (zie tendens migratieachtergrond).

Aandeel personen met migratieachtergrond

Een jonge wijk

Sluizeken-Tolhuis-Ham heeft een jonge bevolking met veel twintigers en dertigers, en opvallend weinig 50- tot 70 jarigen.

Leeftijdsverdeling Sluizeken-Tolhuis-Ham

Een wijk in beweging

Sluizeken-Tolhuis-Ham is een wijk in beweging. De wijk is uitgegroeid van een arme buurt na de Tweede Wereldoorlog tot een van de meest diverse en dense wijken van de stad. De laatste jaren telt de wijk heel wat nieuwe handelszaken en het krioelt van de woon- en bouwprojecten, bijvoorbeeld door het stadsvernieuwingsproject ‘Oude Dokken’.

Een sterrenrestaurant, jonge bedrijfjes in Dok Noord en hippe, tijdelijke projecten zoals DOK, 019 en Nieuwland maken de wijk populair.

De Gentenaar

Het is ook een culturele wijk, denk maar aan de Centrale, de Kopergieterij, Victoria Deluxe... en aan tijdelijke invullingen die aan leegstaande sites een apart karakter geven. Alle recente projecten maken deze wijk populair. Hierdoor zijn de woningprijzen de hoogte ingeschoten.

Woningprijzen (glijdend gemiddelde)

Al die verschillende culturen, dat vind ik geweldig. Allez, wat eten wij Vlamingen? Een stuk worst, patatten ... Saai hé? Maar die mensen brengen allemaal hun cultuur mee, en hun hartelijkheid. Daar kunnen wij nog iets van leren.

De Gentenaar