Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Tussen Watersportbaan en Blaarmeersen

De ligging van deze wijk wordt doorgaans geapprecieerd. Zowel het centrum als de Watersportbaan en de Blaarmeersen zijn vlakbij. De wijk omvat verschillende buurten elk met hun eigen karakter:

  • Ekkergem is een gezellige woonbuurt op fietsafstand van de binnenstad. In deze buurt zijn er heel wat studentenkoten. De vele studenten maken deze woonbuurt levendig, maar soms is er ook wel eens overlast.
  • Neermeersen heeft zijn open en groen karakter te danken aan de Watersportbaan, een van de populairste plekken voor joggers. In Neermeersen zien we voornamelijk hoogbouw.
  • De buurt rond de Blaarmeersen heeft het minst aantal inwoners. Hier vind je heel wat open bebouwing.
  • De buurt Bijloke is opgebouwd rond de prachtige historische bijlokesite. Hier zie je voornamelijk gesloten bebouwing (eengezinswoningen en appartementsgebouwen).

Jong en oud naast elkaar

%
Bewoond door huurders

De appartementsgebouwen in Watersportbaan - Ekkergem worden voornamelijk bewoond door huurders.

De wijk is wat atypisch qua bevolkingssamenstelling. Er zijn veel twintigers, maar ook heel wat 70-plussers. Kinderen en gezinnen zijn hier iets minder vertegenwoordigd. Meer dan de helft van de gezinnen zijn alleenstaanden. Dit weerspiegelt zich ook in de huisvesting. Bijna twee derden van de woningen zijn appartementsgebouwen die bewoond en voornamelijk gehuurd worden door starters op de woonmarkt en 60-plussers. Een derde van de woningen zijn sociale woningen.

Ongeveer een derde van de inwoners is van vreemde herkomst. De grootste groepen zijn Nederlanders, Bulgaren en Slovaken.

Veel leeflonen

Het gemiddeld inkomen per belastingsplichtige is gelijkaardig aan het Gents gemiddelde. De werkloosheidsdruk is in de wijk hoger dan in algemeen in Gent.

Gemiddeld netto inkomen

Werkloosheidsdruk

Toch heeft 1 op vier recht op verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering en heeft de wijk een hoog aandeel rechthebbenden (equivalent) leefloon.

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Rechthebbenden (equivalent) leefloon