Gewond, maar springlevend

Tot in het midden van de 20ste eeuw bestond Zwijnaarde uit een centrum omringd door kasteelsites en daarrond een open landschap. Na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal kasteeldomeinen verkaveld en kwam ook elders nieuwe bebouwing en bedrijvigheid.

In de tweede helft van de vorige eeuw werden drie belangrijke verkeerswegen aangelegd: de E40, de Ringvaart en de E17. Die zorgen voor een goede autobereikbaarheid van Zwijnaarde, maar veroorzaken tijdens de spitsuren ook grote verkeersstromen door verschillende woonstraten.

Door de druk van het verkeer en de verstedelijking lijkt Zwijnaarde soms wat op een gewonde vogel. Maar wees gerust: hij is nog zeer levend.

De Gentenaar

Zwijnaarde blijft wel een gemeente met een lage bebouwingsgraad en lage bevolkingsdichtheid. Er zijn veel open bebouwingen en twee derde van de woningen wordt bewoond door de eigenaar. Dit is een hoog percentage in vergelijking met Gent.

Veel koppels zonder inwonende kinderen en veel ouderen

Qua gezinssamenstelling telt Zwijnaarde meer koppels, voornamelijk zonder inwonende kinderen, dan gemiddeld voor Gent. 1 op 5 van de inwoners van Zwijnaarde is ouder dan 65 jaar. Er wonen relatief weinig mensen met een buitenlandse herkomst in Zwijnaarde.

65-plussers

Koppels zonder inwonende kinderen

Veertig jaar na de fusie zijn ze nog minstens zoveel ‘van Zwijnaarde’ als ‘van Gent’.

De Gentenaar

Zwijnaarde werkt

Driekwart van de bewoners tussen de 18 en 64 jaar werkt. De werkloosheidsdruk is maar de helft van het gemiddelde voor Gent. Zwijnaarde telt ook weinig leefloners. Het mediaan netto inkomen in Zwijnaarde ligt dan ook hoger dan voor Gent.

0%
Werkenden

Bijna driekwart van de bewoners tussen de 18 en 64 jaar werkt.

0%
Werkloosheidsdruk

De werkloosheidsdruk is maar de helft van het gemiddelde voor Gent.

Mediaan netto inkomen

Het mediaan netto inkomen in Zwijnaarde ligt dan ook hoger dan voor Gent.