Het totaalplaatje

Volgens Statistiek Vlaanderen groeit de Vlaamse bevolking de komende tien jaar met 4% - goed voor een totaal van 6,9 miljoen inwoners. Niet alle Vlaamse steden en gemeenten tonen een stijging: 9 gemeenten tonen een afname, 34 blijven stabiel en 256 gemeenten kennen een toename.

Bevolkingsgroei Vlaanderen (vooruitzichten)

Inwoners in 2030

Aantal Gentenaars neemt toe

Gent zal in 2030 268.383 inwoners tellen - een lichte stijging met 2% ten opzichte van 2020. Na een sterkere groei de afgelopen decennia, zal het inwonersaantal stagneren.

Toon mij de totale bevolking in

Groei aantal inwoners stagneert (2030 tov 2020)

Tussen 2020 en 2030 zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 4% (tegenover 6% tussen 2010 en 2020).

De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten. De meeste gemeenten met een matige of negatieve groei liggen in de provincies Limburg en West-Vlaanderen. Gemeenten met een sterke groei bevinden zich vooral in de provincie Vlaams-Brabant.

  • < 100
  • 100 < 102
  • 102 < 103
  • 103 < 104
  • 104 < 105
  • 105 < 106
  • >= 106

Het indexcijfer geeft aan hoeveel groter of kleiner het aantal inwoners is in de gemeente in 2030 in vergelijking met 2020

  • Index = 80, 20% minder inwoners in 2030 dan in 2020
  • Index = 100, zelfde aantal inwoners in 2030 als in 2020
  • Index = 120, 20% meer inwoners in 2030 dan in 2020