Meer meerpersoonshuishoudens

Het meest voorkomende gezinstype in Gent zijn de eenpersoonshuishoudens. Dit gezinstype zal – in tegenstelling tot in Vlaanderen – een dalende trend kennen. Alle andere gezinstypes zullen groeien, en voornamelijk de drie persoonshuishoudens.

Gezinsgroottes2020Vooruitzicht 2030VergelijkingGroei %
1 pers. huishoudens49.06846.364-2.704-5,5%
2 pers. huishoudens36.01436.692+678+1,9%
3 pers. huishoudens12.75014.840+2.090+16,4%
4 pers. huishoudens20.85522.906+2.501+9,8%
Huishoudens met kinderen38.56442.332+3.786+9,8%
Totaal120.802+4.274+4,4%

Huishoudens naar grootte

Dat het totaal aantal gezinnen zal toenemen, is dus toe te schrijven aan de toename bij de meerpersoonhuishoudens, en dan vooral de 3 persoonshuishoudens. Ook het aantal gezinnen met kinderen neemt toe in Gent. Die stijging zien we ook in de gemiddelde gezinsgroottes : van 2,16 per gezin in 2020 naar 2,22 in 2030. Ter vergelijking: in Vlaanderen wordt voor dezelfde periode een daling van de gemiddelde gezinsgrootte voorspeld (2,31 in 2020 naar 2,25 in 2030).

Een belangrijke vaststelling, want:

  • de stijging van het aantal gezinnen beïnvloedt de vraag naar woningen
  • de samenstelling van de gezinnen heeft invloed op het benodigde woningtype.