Aantrekkingskracht van onderwijs

Scholieren- en studentenstad

Basisonderwijs

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is sinds het schooljaar 2019-2020 in dalende lijn, na een een aantal jaren van stijging. Een verklaring is de doorgroei van de babyboom van 2044-2008 naar het secundair onderwijs. Voor schooljaar 2021-2022 telt het gewoon basisonderwijs 26.654. In het schooljaar 2017-2018 waren er het meest aantal leerlingen in het basisonderwijs (27.531).

Evolutie leerlingenaantallen in basisonderwijs

Secundair onderwijs

In diezelfde periode is er voor het voltijds gewoon secundair onderwijs een stijging van leerlingenaantallen: van 23.915 in schooljaar 2008-2009 naar 25.842 in schooljaar 2021-2022. Prognoses tot 2024 voor het secundair onderwijs geven aan dat de aantallen voor het secundair zullen stijgen door het doorgroeien van de kinderen van het basis naar secundair onderwijs.

Evolutie leerlingenaantallen in secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Gent neemt bijna een derde van alle Vlaamse studenten tot zijn rekening. Het aantal studenten in Gent stijgt van 66.714 in het schooljaar 2010-2011 naar 81.676 in academiejaar 2020-2021. Het studentencorps is tussen 2010 en 2020 sneller aangegegroeid dan de Gentse bevolking (22% versus 8%).

Evolutie studentenaantallen in hoger onderwijs

Volwassenenonderwijs

In schooljaar 2020-2021 volgenden ruim 21.000 volwassenen een cursus in Gent in kader van volwassenonderwijs. Een 16.000 daarvan zijn Gentenaars.

Aantrekkingskracht

Niet alle Gentenaars gaan naar Gentse scholen en niet alle leerlingen op de Gentse schoolbanken zijn gedomicilieerd in Gent.

Basisonderwijs

Voor het kleuter- en lager onderwijs geniet een school in de buurt nog steeds de voorkeur. Voor het schooljaar 2021-2022 woont slechts 9% van de leerlingen in het Gentse basisonderwijs buiten Gent.

Aantrekkingskracht basisonderwijs

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs in Gent is dit anders: 43% van de studenten stroomt in van buiten Gent, vooral vanuit Lochristi, Merelbeke, Destelbergen, Evergem, Lievegem, Deinze, De Pinte, Sint-Martens- Latem en Melle. 12% van de schoolgaande Gentenaars volgt les in een andere gemeente.

Aantrekkingskracht secundair onderwijs

Hoger onderwijs

De aantrekkingskracht van het hoger onderwijs is nog meer uitgesproken. Zo’n 83% van de studenten komt van buiten Gent. De helft van de studenten is afkomstig uit Oost-Vlaanderen en een kwart uit West-Vlaanderen. Een kleine 2000 studenten zijn Nederlanders die in Gent een opleiding komen volgen.

Aantrekkingskracht van werk

Gent heeft, zoals andere centrumsteden in Vlaanderen, een belangrijke economische betekenis. De geproduceerde welvaart in Gent ligt hoger dan het gemiddelde voor de 13 centrumsteden en een pak hoger dan het gemiddelde voor het Vlaamse Gewest. Gent creëert gemiddeld meer jobs dan het Vlaamse Gewest. In 2021 telde Gent 197.058 arbeidsplaatsen.

Goed een derde van de werknemers in Gent is Gentenaar. De Gentse arbeidsmarkt trekt daarnaast zo’n 110.000 pendelaars van buiten Gent aan. Een kwart is afkomstig uit het arrondissement Gent en net geen kwart uit de provincie Oost-Vlaanderen. De pendelaarswonen vooral in Evergem, Merelbeke en Lochristi. Instroom verder dan Oost-Vlaanderen is beperkt: 13% uit het Vlaams Gewest, 1% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1% uit het Waals Gewest en nog eens 1% uit het buitenland. In de periode 2008-2018 neemt het aantal loontrekkende pendelaars toe. De inkomende pendel is toegenomen met 14%.

Omgekeerd pendelen zo’n 40.000 Gentenaars dagelijks naar een andere gemeente voor hun job.

Evolutie loontrekkende pendelaars