Aantrekkingskracht van onderwijs

Scholieren- en studentenstad

Basisonderwijs

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is sinds het schooljaar 2008-2009 in stijgende lijn: van 23.944 leerlingen in 2008 naar 27.446 leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Prognoses tot 2024 voor het basisonderwijs tonen (nog) geen daling, niet tegenstaande dat de babyboom van 2004-2008 doorgroeit naar het secundair onderwijs.

Evolutie leerlingenaantallen in basisonderwijs

Secundair onderwijs

In diezelfde periode is er voor het voltijds gewoon secundair onderwijs een daling van leerlingenaantallen: van 23.915 in schooljaar 2008-2009 naar 24.179 in schooljaar 2019-2020. Prognoses tot 2024 voor het secundair onderwijs geven aan dat de aantallen voor het secundair zullen stijgen door het doorgroeien van de kinderen van het basis naar secundair onderwijs.

Evolutie leerlingenaantallen in secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Gent neemt bijna een derde van alle Vlaamse studenten tot zijn rekening. Het aantal studenten in Gent stijgt in het schooljaar 2010-2011 van 66.714 naar 81.065 in academiejaar 2019-2020. Het studentencorps is tussen 2010 en 2020 sneller aangegegroeid dan de Gentse bevolking (22% versus 8%).

Evolutie studentenaantallen in hoger onderwijs

Volwassenenonderwijs

Net geen 30.000 volwassenen volgen een cursus in Gent in het kader van volwassenenonderwijs.

Aantrekkingskracht

Niet alle Gentenaars gaan naar Gentse scholen en niet alle leerlingen op de Gentse schoolbanken zijn gedomicilieerd in Gent.

Basisonderwijs

Voor het kleuter- en lager onderwijs geniet een school in de buurt nog steeds de voorkeur. Voor het schooljaar 2018-2019 woont slechts 9% van de leerlingen in het Gentse basisonderwijs buiten Gent.

Aantrekkingskracht basisonderwijs

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs in Gent is dit anders: 43% van de studenten stroomt in van buiten Gent, vooral vanuit Lochristi, Merelbeke, Destelbergen, Evergem, Lievegem, Deinze, Sint-Martens- Latem, De Pinte en Melle. 12% van de schoolgaande Gentenaars volgt les in een andere gemeente.

Aantrekkingskracht secundair onderwijs

Hoger onderwijs

De aantrekkingskracht van het hoger onderwijs is nog meer uitgesproken. Zo’n 85% van de studenten komt van buiten Gent. De helft van de studenten is afkomstig uit Oost-Vlaanderen en een kwart uit West-Vlaanderen. Een kleine 2000 studenten zijn Nederlanders die in Gent een opleiding komen volgen.

Aantrekkingskracht van werk

Gent heeft, zoals andere centrumsteden in Vlaanderen, een belangrijke economische betekenis. De geproduceerde welvaart in Gent ligt hoger dan het gemiddelde voor de 13 centrumsteden en een pak hoger dan het gemiddelde voor het Vlaamse Gewest. Gent creëert gemiddeld meer jobs dan het Vlaamse Gewest. In 2019 telde Gent 191.277 arbeidsplaatsen.

Goed een derde van de werknemers in Gent is Gentenaar. De Gentse arbeidsmarkt trekt daarnaast zo’n 100.000 pendelaars van buiten Gent aan. Een kwart is afkomstig uit het arrondissement Gent en net geen kwart uit de provincie Oost-Vlaanderen. De pendelaarswonen vooral in Evergem, Merelbeke en Lochristi. Instroom verder dan Oost-Vlaanderen is beperkt: 13% uit het Vlaams Gewest, 1% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1% uit het Waals Gewest en nog eens 1% uit het buitenland. In de periode 2008-2018 neemt het aantal loontrekkende pendelaars toe. De inkomende pendel is toegenomen met 14%.

Omgekeerd pendelen zo’n 39.000 Gentenaars dagelijks naar een andere gemeente voor hun job.

Evolutie loontrekkende pendelaars