Na een jaar van stagnatie neemt de Gentse bevolking terug toe

De bevolking van Gent tikte in 1977, het jaar van de fusie, af op iets meer dan 246.000 personen. Na 1977 zagen we een stadsvlucht en is de Gentse bevolking gedaald. In 1999 kwam er echter een kentering en is de bevolking van Gent blijven toenemen tot in 2020. Na een jaar van stagnatie in 2021 neemt de Gentse bevolking terug toe. In 2023 is het aantal inwoners gestegen tot 267.712.

Hoeveel Gentenaars zijn er in de laatste 15 jaar bijgekomen?
31.000
36.000
43.000
55.000

De bevolkingsgroei in Gent

Beantwoord eerst de vraag om de grafiek te zien

Wijken: trage groeiers en snelle groeiers

Tussen 2003 en 2023 is de Gentse bevolking in zijn geheel toegenomen met 17,5%. Maar de wijken groeien niet allemaal even snel. Bij de wijken zien we trage groeiers en snelle groeiers.

Toon mij de bevolkingsgroei van de:
in

Invloeden

Het aantal mensen dat in Gent woont, wordt beïnvloed door 2 fenomenen.

 
Natuurlijke groeiGeboortesSterftes
MigratieNieuwe GentenaarsGent-verlaters

  • Er is de natuurlijke groei: het verschil tussen geboortes en sterftes.
  • Er is de migratie: het verschil tussen nieuwe Gentenaars en Gent-verlaters.

Deze twee factoren zorgen ervoor dat de Gentse bevolking stijgt of daalt en bepalen ook de samenstelling naar leeftijd, nationaliteit en herkomst.

Meer geboortes, minder sterftes

Decennialang werden er elk jaar 2.500 tot 3.000 nieuwe Gentenaars op de wereld gezet. Dat aantal gaat sinds 2004 plots in stijgende lijn, met 3.000 en 3.500 geboortes per jaar. Het voorlopig hoogtepunt staat op 3.503 geboren Gentenaars in 2010.

Het aantal overlijdens daarentegen daalt sinds de fusie in 1977 zowat jaar na jaar.

Al sinds 1989 worden er elk jaar meer geboortes dan sterftes geteld onder Gentenaars. Een positieve natuurlijke groei dus.

Geboortes en sterftes in Gent

Minder aankomsten dan stadsverlaters in 2020

Tot de eeuwwisseling trokken er meer mensen uit de stad weg dan er binnenkwamen. Gent kampte toen met een stadsvlucht. Vanaf 1999 draait deze beweging om en trekt de stad opnieuw meer inwoners. Dit betekent een positief migratiesaldo voor Gent de afgelopen jaren. In 2017 is er een licht negatief saldo waar te nemen, maar in 2018 is het migratiesaldo terug positief. In 2020 is het migratiesaldo opnieuw licht negatief. Als je het verhuizen binnen België bekijkt, dan zijn het de West-Vlamingen die vaker naar Gent verhuizen. Voor vele Oost-Vlaamse gemeenten is het omgekeerd: er wordt meer verhuisd uit Gent dan naar Gent. Maar het is vooral de internationale migratie die het laatste decennium is toegenomen. Als je het verhuizen naar en uit het buitenland bekijkt, dan komen er steeds meer personen uit het buitenland aan dan dat er uit Gent naar het buitenland vertrekken.

Meer Gentenaars, evenveel ruimte

De oppervlakte van Gent wijzigt niet. Het aantal inwoners per vierkante kilometer, de bevolkingsdichtheid, stijgt dus. De bevolkingsdichtheid in 2023 bedroeg 1695 inwoners per km². Ter vergelijking: in Vlaanderen is dit minder dan 500 inwoners per km². De bevolkingsprognoses voorspellen dat de bevolkingsdichtheid voor Gent zal toenemen tot 1702 inwoners per km² in 2029.

Sorteer deze 5 Vlaamse steden volgens bevolkingsdichtheid (versleep van dicht naar dun bevolkt):
Antwerpen
Gent
Brugge
Hasselt
Leuven

Wijken

Als we de bevolkingsgroei en de bevolkingsdichtheid in de wijken bekijken, stellen we vast dat de bevolkingsgroei overwegend het grootst is in de wijken die al zeer dichtbevolkt waren, zoals Sluizeken - Tolhuis – Ham, Macharius – Heirnis, Dampoort, Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels, Brugse Poort – Rooigem. In andere dichtbevolkte wijken, zoals Rabot – Blaisantvest, Ledeberg en Stationbuurt-Noord is de groei lager dan gemiddeld.

BEVOLKINGSDICHTHEID 2000

  • < 700
  • 700 < 1.400
  • 1.400 < 2.100
  • 2.100 < 2.800
  • >= 2800

Evolutie bevolkingsgroei van de dichtstbevolkte wijken