Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Je bereikt de wijk vlot met het openbaar vervoer; tramlijn en buslijnen passeren in de wijk. Het Westerringspoor en de Gaardeniersbrug zorgen voor aangename fietsverbindingen die misschien nog te weinig gekend zijn.

Bloemekenswijk Monopoly

Gent Van Beverenplein

UCO-gebouw

Een groene wijk vanuit de lucht

Vanuit de lucht lijkt de Bloemekenswijk zeer groen. Het meeste groen is echter private grond van het Guislaininstituut en de Westerbegraafplaats. Door de investeringen in het Bloemekenspark zal er meer toegankelijk groen aanwezig zijn in de wijk. Aan de rand van de wijk vind je ook de groenzone van het Westerringspoor.

Een wijk met een hart

Er is weinig horeca in de zin van restaurants of brasseries, maar iedereen kent de druk bezochte zondagse markt op het Van Beverenplein.

De transformatie van de UCO-site kan een hefboom zijn om bepaalde vragen van inwoners aan te pakken: parkeerruimte, restaurants, polyvalente ruimtes, een buurtpark... Het inwonersinitiatief UCO-été (vzw Bloemekensforum) zorgt alvast voor swingende zomers op de site.

De voetbalinfrastructuur aan de Dracenastraat is de thuisbasis geworden van de Ghent Ladies en met vier basisscholen in de wijk, een gedreven buurtwerking, een jeugdwerking en seniorenwerking, een wijkgezondheidscentrum, diverse wijkinitiatieven en de uitstraling van het museum Guislain is dit een wijk met een hart.

Dichtbebouwde wijk

De Guislainsite en de Westerbegraafplaats beslaan een omvangrijk deel van het grondgebied van de wijk. Toch is de Bloemekenswijk zeer dicht bebouwd. We vinden heel wat sociale woningen in de wijk.

Bebouwingsgraad

Aandeel sociale huisvesting