Arm, dichtbevolkt, jong en divers. Net als de Brugse Poort en de Muide scoort de Bloemekenswijk hoog op deze vier criteria. Maar hier is de sfeer gemoedelijker en wordt minder aan de bel getrokken. Wij zijn meer doeners dan schreeuwers.

Uit De Gentenaar 6/10/2017 – Geert Neyt

De Bloemekenswijk ligt tussen het Rabot en Wondelgem. Het is een van de jongste wijken van Gent, met een diverse bevolking. De wijk is dichtbebouwd, het groen zit aan de rand. De vele verenigingen en wijkinitiatieven maken de Bloemekenswijk levendig.

Bloemekenswijk Monopoly

Tram- en buslijnen doorheen de wijk maken de Bloemekenswijk vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Het Westerringspoor, de Gaardeniersbrug en de paden in het Bloemekenspark zorgen voor aangename fietsverbindingen, die misschien nog te weinig gekend zijn.

Door de voormalige UCO-site om te vormen tot een bedrijventerrein voor sociale economie, krijgt de wijk een nieuwe levendigheid. Je vind er een restaurant in het Balenmagazijn, een parkeergebouw en een buurtpark, ... Het buurtinitiatief UCO-été van vzw Bloemekensforum zorgt voor swingende zomers op de site.

Er is geïnvesteerd in nieuwe woonprojecten zoals: Filature du Rabot, het Ryhovepark, de Remco-site en er komen nieuwe sociale woningen in de Jan Yoensstraat. Ook de sociale woonblokken aan de Francisco Ferrerlaan worden verbouwd. De FNO-site, net achter de brandweer, wacht nog op een goede invulling.

Een groene wijk vanuit de lucht

Vanuit de lucht lijkt de Bloemekenswijk erg groen. Het meeste groen is echter privaat eigendom van het Psychiatrisch Centrum Guislain en de Westerbegraafplaats. De vernieuwing en de uitbreiding van het Bloemekenspark zorgt wel voor meer toegankelijk publiek groen. Aan de rand van de wijk vind je een groenas langs het Westerringspoor. De nood aan voldoende kwaliteitsvolle groene zones en speelterreinen, meer centraal in de wijk, blijft echter hoog, slechts 6 op de 10 vindt dat er voldoende groen is in de buurt.

Slechts 6 op de 10 vindt dat er voldoende groen is in de buurt

Een wijk met een hart

Iedereen kent de druk bezochte zondagse markt met de volkse cafés op het Van Beverenplein en de recente komst van een meer verfijnd restaurant. Nog wat meer horeca voor een breed publiek is zeker welkom.

De sportinfrastructuur aan de Dracenastraat is o.a. een oefenplek van atletiekclub STAX, frisbeeclub Disco Duro en er wordt heel wat gevoetbald.
De Bloemekenswijk is overduidelijk een levendige wijk met een kloppend (sociaal) hart. Dat bewijzen o.a. de wijkbibliotheek, de vier basisscholen in de wijk met een fijne brede schoolwerking, een gedreven buurtwerking, jeugdwerkingen vzw JONG en FOS De Grizzly, Open Huizen De Blomme, Jan Yoens en lokaal dienstencentrum De Boei (vooral senioren), Wijkgezondheidscentrum De Kaai, het Welzijnsbureau van het OCMW, De Fontein en Huize Triest (thuislozenzorg), Aanloophuis Poco Loco (psychisch kwetsbaren), de sociale economiecluster op de voormalige UCO site, omgedoopt tot U-Connect, met kringwinkel, sociaal restaurant en opleidingsmogelijkheden, een sociale dekenij met voedselbedeling, een geëngageerde moskee, buurt- en straatfeesten en nog tal van wijkinitiatieven en dienstverlening. Enkel een speelotheek ontbreekt nog. De uitstraling van het Museum Dr. Guislain vormt de kers op de taart.

Dichtbebouwde wijk: zoek de bloemekens…

Een groot deel van het grondgebied bestaat uit de Westerbegraafplaats en de Guislainsite. De wijk zelf is zeer dicht bebouwd. Sommige straten komen opvallend stenig, grijs en soms wat groezelig over. De twee lanen (de Francisco Ferrerlaan en de Frans Van Ryhovelaan) en de drukke Nieuwevaart zorgen voor verkeersonveiligheid. Bovendien werken ze als barrières, waardoor een echt wijkgevoel uitblijft en je aparte wijkeilandjes krijgt.

Allemaal Gentenaren, allemaal van de wijk?

De Bloemekenswijk is een levendige wijk met bewoners met een zeer diverse achtergrond. Iets meer dan de helft van de inwoners is van niet-Belgische herkomst.

58% van de inwoners is van niet-Belgische herkomst

Die grote diversiteit zorgt ervoor dat iedereen soms wat terugplooit op de eigen omgeving. Sommige wijkbewoners voelen zich minder dan andere Gentenaars thuis bij buurtbewoners (1 op de 2). De helft van de wijkbewoners geeft aan dat ze het gemis voelen dat buren elkaar helpen. Bewoners nemen minder deel aan buurtactiviteiten en zijn minder actief in de buurt of de stad (1 op de 10) in vergelijking met de gemiddelde Gentenaar. Met een nieuwe inrichting zou het Van Beverenplein een echte centrumplek kunnen worden. Een plaats waar diverse bewoners gebruik van kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten.

26% van de inwoners geeft aan dat ze de laatste 12 maanden deelnamen aan een buurtactiviteit

12% van de inwoners was actief in buurt of stad de laatste 12 maand

33% van de inwoners in Bloemekenswijk heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming. Het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) is een financiële regeling die de gezondheidszorg toegankelijker maakt voor personen met een laag inkomen. Voor Gent is dit 20%.

33% heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming