Zuurstof voor de Brugse Poort

De Brugse Poort - Rooigem is een typische 19de-eeuwse arbeiderswijk. Het profiel van de straten en de bouwstijl van de huizen getuigen van dit industriële verleden. Malem is een typische tuinbouwwijk uit de jaren ’50. De Rooigemwijk heeft een aantal grote sociale huisvestingsprojecten. Dit geeft iedere buurt een eigen cachet. Het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en de vele sociale woningbouwprojecten zorgden voor een belangrijke opwaardering van de wijk.

Een paar jaar geleden kwam ik hier een zwaarlijvige vrouw tegen met een veel te strak T-shirt aan, waarop stond: Live hard, live fast. Die volksheid, dat positieve je-m'en-foutisme is de Brugse Poort op het lijf geschreven.

De Gentenaar

Groene zuurstof tussen bebouwing en verkeersassen

De Brugse Poort - Rooigem is een dichtbebouwde wijk. Je ziet verschillende soorten woningen, maar de meeste zijn vrij oud: 7 op de 10 woningen is van voor 1940. Arbeiderswoningen uit de 19de eeuw domineren het straatbeeld. De kwaliteit is zeer verscheiden. Veel woningen zijn klein en kampen met vochtproblemen. De wijk staat wel in de kijker door zijn lage woningprijzen. In de nabije toekomst worden er 288 nieuwe woningen ingepland.

Gemiddelde woningprijs

Bebouwingsgraad

Tussen de bebouwing zoeken we naar publiek groen. Met ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ zijn de parken en de pleinen in de kijker gezet, en is er een groene uitbreiding gebeurd. Het groen in de wijk zijn de Groene Vallei, het Luizengevecht, het Boerderijpark, het Acaciapark, het Pierkespark, het Kokerpark en het buurtparkje aan het Biezenstuk. Daarnaast is natuurlijk het natuurreservaat ‘Bourgoyen - Ossemeersen’ een bijzonder staaltje natuur.

De ligging aan de rand van de stad wordt erg geapprecieerd. Zowel het centrum als de Bourgoyen zijn vlakbij. Er lopen drie grote verkeersassen door de Brugse Poort - Rooigem: de R40, de Drongensesteenweg en de as Bevrijdingslaan – Brugsesteenweg. Er is een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer in de wijk. En door de wijk lopen ook een aantal fietsassen. Voor auto’s is er een hoge parkeerdruk.

Volks, jong en superdivers

De wijk wordt omschreven als volks, jong en superdivers. Door migratiebewegingen is de wijk uitgegroeid tot een smeltkroes van culturen en leeftijden. De grote diversiteit in de wijk wordt door de bewoners heel verschillend ervaren.

Moslima woont naast atheïst, lesbienne naast hetero. De meesten kennen elkaar, op zijn minst van zien. Sommigen zijn ook echte vrienden.

De Gentenaar

Het is een wijk met verhoudingsgewijs meer kinderen, meer starters op de woningmarkt en minder ouderen. Het is een typische transitwijk: inwijkelingen komen van buiten de stadsgrenzen en verhuizen na een aantal jaren naar een andere wijk.

Toch is de wijk sinds de eeuwwisseling sterk aangegroeid.

Evolutie bevolkingsaantal in Brugse poort-Rooigem

Duale wijk

Enerzijds wonen er kansarme gezinnen die te kampen hebben met werkloosheid, generatiearmoede, slechte en te kleine huisvesting. Een groot deel ervan zijn bewoners met een migratieachtergrond. Bijna 1 op de 3 inwoners heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering. De wijk telt ook het derde hoogst aantal rechthebbenden op (equivalent) leefloon. Verhoudingsgewijs behoort de Brugse Poort - Rooigem hiermee tot de top 3 van Gentse wijken.

0,0%
Vreemde herkomst

De helft van de bevolking in Brugse Poort - Rooigem heeft een vreemde herkomst.

0,0%
Recht op verhoogde tegemoetkoming

Bijna 1 op de 3 inwoners heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering.

per 1000
Recht op (equivalent) leefloon

De wijk heeft met 37 op 1000 het hoogste aantal rechthebbenden op (equivalent) leefloon.

Anderzijds wonen er steeds meer jonge mensen die bewust kiezen voor de wijk: tweeverdieners en eigenaars van hun woningen, die investeren in de wijk en een progressieve kijk hebben op thema’s als mobiliteit en samenleven.