En dan zijn er nog de Gentbrugse Meersen, de indrukwekkende groene long. Er zijn wachtlijsten voor de volkstuintjes.

De Gentenaar

Woonwijk met kwaliteitsvolle woningen

Gentbrugge is een woonwijk. Ruim twee derde van de woningen zijn bewoond door de eigenaar. Bij de inwoners zie je – in vergelijking met Gent – meer 55-plussers en minder 20- tot 29 jarigen.

9 op de 10 is tevreden met de huidige woning

68% van de woningen is bewoond door eigenaar

Groeningebuurt

Robiniabuurt

Tuinwijk de Warande

De kwaliteit van de woningen in Gentbrugge is over het algemeen goed. Er zijn maar weinig kleinere woningen, met uitzondering van onder andere de sociale woningen in de Groeningebuurt en de Robiniawijk. De sociale woningen in de Groeningebuurt zijn aan renovatie toe. In de Robiniawijk zijn de appartementen en enkele huizen de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Aangezien de appartementsgebouwen daar geen lift hebben, kunnen senioren er enkel op het gelijkvloers terecht. Het aantal beschikbare assistentiewoningen in de wijk is te beperkt.

Goed openbaar vervoer, meer aandacht voor fietsers gewenst

De staat van de voetpaden is goed, maar er zijn amper fietspaden in Gentbrugge. In de brede straten rijden sommige bestuurders te snel. In de periode 2024-2025 staat een heraanleg gepland van de Braemkasteelstraat en de Emanuel Hielstraat die zowat de hele wijk doorkruisen. Bij die werken zal er ook aandacht zijn voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Bijna de helft vindt dat het verkeer in de buurt veilig genoeg is om kinderen alleen naar school te laten gaan.

Het aanbod van openbaar vervoer verschilt binnen de wijk. De tram zorgt voor een goede ontsluiting via de Brusselsesteenweg, maar de bussen hebben een lage frequentie. Ongeveer een derde van de wijk, waaronder een woonzorgcentrum, heeft geen directe toegang tot openbaar vervoer. Het treinstation Gentbrugge ligt in de buurt, maar is, vreemd genoeg, niet bereikbaar met bus of tram.

8 op de 10 vindt dat er voldoende bussen/trams zijn in de buurt

Het E17-viaduct is zeer aanwezig in de wijk en zorgt voor bepaalde overlast. Om de geluidsoverlast te beperken werden er nieuwe geluidsschermen geplaatst en zijn de voegen in het wegdek hersteld in 2022.

Viaduct

Volkstuin viaduct

Nabijheid groenpool Gentbrugse Meersen en veel recreatiemogelijkheden

In de wijk Gentbrugge hebben veel huizen een eigen tuin. Wie die niet heeft, vindt vlakbij geen wijk- of buurtpark. Zo heeft de Groeningebuurt wel een gemeenschappelijk groen pleintje met enkele speeltoestellen. Ook de Robiniawijk beschikt over een dergelijke groene plek, maar die is momenteel nog niet ingericht. Er wordt wel al petanque gespeeld. In de buurt van het voormalige Ottenstadion kijken bewoners uit naar de komst van het geplande wijkpark. Verderop zijn er natuurlijk de Gentbrugse Meersen, een natuur-en recreatiegebied van 240 hectare.

In die Gentbrugse Meersen vind je sinds 2019 een aantal professionele sportclubs, een streetwork-out, een voetbalveldje voor de buurt, net als een Finse piste en een mountainbikeparcours. In vergelijking met 2017 zijn er in 2020 meer Gentenaars die minimum wekelijks sporten (van 49% naar 61%). Voor Gentenaars in Gentbrugge is dat in 2020 65%.

9 op de 10 vindt dat er voldoende speelvoorzieningen in de buurt zijn voor kinderen tot 12 jaar

64% van de inwoners sport minimum wekelijks

Nieuwe woonprojecten en renovatie van het dienstencentrum

Verschillende projecten zijn gepland of intussen gerealiseerd: tussen de Gentbruggekouter en de Schelde zijn twee nieuwe woonwijken gebouwd. Op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal een nieuwe woonwijk verrijzen. Er komen een nieuw wijkpark en een aantal buurtgerichte functies bij.

Dienstencentrum

Het dienstencentrum van Gentbrugge wordt gerenoveerd en wordt omgedoopt tot De Felix. Verschillende functies (onderwijsinstellingen, wijkpolitie, loketten van de dienst Burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en een spektakelzaal) zullen hier worden samengebracht. Ook de buurt zal gebruik kunnen maken van een aantal ruimtes in het gebouw.

Voor het E17-viaduct liep in 2020 een verkenningsopdracht van de Vlaamse Overheid om na te denken over de toekomst ervan. Sinds 2022 loopt het vervolg van dat project: de onderzoeksfase van het Complex Project.

Voldoende voorzieningen, maar niet altijd gelijk verspreid

Senioren kunnen terecht in een Open Huis, een lokaal dienstencentrum en een woonzorgcentrum. Het wijkgezondheidscentrum in de wijk Oud Gentbrugge bedient ook Gentbrugge. Veel kwetsbare bewoners, die minder mobiel zijn, missen de nabijheid van de OCMW-loketten, die enkele jaren geleden naar Ledeberg verhuisden. In sommige buurten ligt de meest nabije apotheek op anderhalve kilometer.

In de Groeningebuurt, Robiniawijk, Lusthofwijk en Uilenspiegelbuurt zijn er amper winkels. Dit vormt vooral voor de oudere en minder mobiele bewoners een probleem. In de omgeving van de Brusselsesteenweg is er wel een ruim aanbod aan handelszaken, net als op het Gentbruggeplein, in de nabije wijk Oud Gentbrugge.

De wijk heeft een drukbezette polyvalente zaal en sporthal. De wijkbibliotheek van de naburige wijk Oud Gentbrugge verhuist naar De Felix eens de (ver)bouwwerken klaar zijn. Daarnaast vind je in de wijk Gentbrugge een groot aanbod aan scholen, en dat voor alle leeftijden. Kinderen en jongeren kunnen terecht bij enkele lokale jeugdbewegingen en -werkingen. In de aangrenzende wijken Oud Gentbrugge en Moscou-Vogelhoek zijn er drie bedrijventerreinen, die samen voor heel wat tewerkstelling zorgen.

8 op de 10 inwoners vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt

Inwoners zijn tevreden over hun wijk

Bewoners van Gentbrugge identificeren zich meer met hun buurt binnen de wijk, dan met de totale wijk. De meeste bewoners voelen zich hier thuis. Bij sommige bewoners van de Robiniawijk is dat minder het geval: een aantal onder hen verhuisde noodgedwongen vanuit de Rabottorens naar Gentbrugge en kwam zo terecht in een buurt met een pak minder voorzieningen, openbaar vervoer en dienstverlening.

82% van de inwoners is tevreden over eigen buurt

Bijna 8 op de 10 voelt zich thuis bij buurtbewoners

Bewoners voelen zich relatief veilig in de buurt. Signalen over verkeersonveiligheid en woninginbraken verdienen een blijvende opvolging.

4% van de inwoners voelt zich vaak onveilig in de buurt