Het is tekenend, voor een wijk die door wegen en infrastructuur versnipperd is maar toch de eenheid wist te bewaren. Meer nog: Het dorpsgevoel neemt hier alleen maar toe.

De Gentenaar

Sint-Denijs-Westrem - Afsnee lijkt opgesloten tussen verkeersassen aan de zuidelijke rand van de stad. Ondanks die harde fysieke opdeling zorgt het verenigingsleven voor samenhang. Afsnee is een meer landelijk deel, gelegen langs de Leie. In Sint-Denijs-Westrem - Afsnee is de bevolking ouder dan het Gents gemiddelde en het is de rijkste wijk van Gent.

Buitenbeentje

Sint-Denijs-Westrem - Afsnee vormt letterlijk een buitenbeentje van Gent. De wijk ligt aan de rand van de stad, tussen de Ringvaart en Sint-Martens-Latem. Sint-Denijs-Westrem wordt uiteen getrokken door de spoorweg, de E40, de N43, de Beukenlaan en The Loop. Deze harde fysieke opdeling in een 7-tal buurten is zeer voelbaar. Afsnee is een meer landelijke Leiegemeente, ook in twee verdeeld door de E40.

Binnen die context vormt het verenigingsleven een belangrijke bindende factor. Kasteel Borluut, in beheer van de Dekenij Borluut, is een belangrijke plek voor de initiatieven van de vele verenigingen in de wijk.

Auto is koning

Een deel van de bewoners is niet altijd tevreden met de grote ontwikkelingen die meer en meer verkeer aantrekken. 97% van de gezinnen bezit een auto. Meer verkeer hindert hen in hun eigen (auto)mobiliteit en veroorzaakt op sommige locaties een onveiligheidsgevoel in het verkeer. Toch maken de lokale en nabije voorzieningen dat de mensen graag in Sint-Denijs-Westrem - Afsnee wonen. Veel bewoners richten zich ook op het naburige Sint-Martens-Latem en De Pinte voor sportvoorzieningen, scholen, winkels en ontspanning. Afsnee verloor haar laatste dorpswinkels maar kreeg er een zelfoogstboerderij bij. Bewoners van Afsnee maken graag duidelijk dat ze in Afsnee wonen en niet in Sint-Denijs-Westrem.

Vergrijzing in de rijkste wijk

De bevolking is in deze wijk ouder dan elders in Gent. Een kwart van de inwoners van Sint-Denijs-Westrem - Afsnee is 65-plusser. 1 op 10 is zelfs ouder dan 80 jaar. Er is maar een kleine instroom van nieuwe bewoners, slechts 531 nieuwe wijkbewoners. Er is ook een beperkte sociale mix, slechts 18% van de bewoners is van niet-Belgische herkomst.

25% van de inwoners behoort tot de groep 65-plussers

10% van de inwoners behoort tot de groep 80-plus

Met het hoogst gemiddelde netto-inkomen per belastingplichtige (een gemiddelde van €27.106) is Sint-Denijs-Westrem – Afsnee rijker dan gemiddeld in Gent. Dat vertaalt zich ook naar de huisvesting: bijna de helft van de woningen in Sint-Denijs-Westrem - Afsnee is open bebouwing.

Hoog gemiddeld inkomen

Gemiddelde woonoppervlakte

Groene omgeving

Het Parkbos is een belangrijke groenpool aan deze zijde van Gent. Sint-Denijs-Westrem heeft nog een aantal mooie parken, namelijk het Maaltebruggepark en het Borluutpark. In de verkavelingen zijn er vaak groene (verkeers)eilanden met potentieel tot recreatief gebruik. Afsnee is zeer landelijk en pittoresk met zijn kouter en de trage wegen erdoorheen. Het veer van Afsnee is tijdens recreatieve fietstochten een aangename verbinding met Drongen.