Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Buitenbeentje

De wijk Sint-Denijs-Westrem - Afsnee vormt letterlijk een buitenbeentje van Gent. Gelegen aan de rand van de stad, tussen de Ringvaart en Sint-Martens-Latem, wordt Sint-Denijs-Westrem uiteengetrokken door de spoorweg, de E40, de N43, de Beukenlaan en The Loop. Deze harde fysieke opdeling in een 7-tal buurten is zeer voelbaar. Binnen die context vormt het verenigingsleven een belangrijke bindende factor. Afsnee is een meer landelijke Leiegemeente, eveneens in twee verdeeld door de E40.

Het is tekenend, voor een wijk die door wegen en infrastructuur versnipperd is maar toch de eenheid wist te bewaren. Meer nog: Het dorpsgevoel neemt hier alleen maar toe.

De Gentenaar

Een deel van de bewoners is niet altijd tevreden met de grote ontwikkelingen die meer en meer verkeer aantrekken. Dit hindert hen in hun eigen (auto)mobiliteit. Toch maken de lokale en nabije voorzieningen dat de mensen er graag wonen. Heel wat bewoners richten zich ook op het naburige Sint-Martens-Latem en De Pinte, voor sportvoorzieningen, scholen, winkels en ontspanning. Bewoners van Afsnee maken graag duidelijk dat ze in Afsnee wonen, en niet in Sint-Denijs-Westrem.

‘Afsnee’ kende ik alleen maar vanuit kruiswoordraadsels: ‘lieflijk dorpje aan de Leie’! En dit klopt helemaal!

Marleen S.

Vergrijzing in de rijkste wijk

De bevolking is in deze wijk ouder dan elders in Gent. Ruim een kwart van de inwoners van Sint-Denijs-Westrem - Afsnee is 65-plusser. 1 op 10 is zelfs ouder dan 80 jaar.

Veel 65-plussers

Meeste 80-plussers

We merken ook dat de wijk rijker is dan gemiddeld Gent. We zien hier het hoogste gemiddeld netto-inkomen per belastingplichtige. Dit vertaalt zich ook naar de huisvesting: bijna de helft van de woningen in Sint-Denijs-Westrem - Afsnee is open bebouwing, met een ruime gemiddelde woonoppervlakte.

Hoog gemiddeld inkomen

Gemiddelde woonoppervlakte