Het is hier aangenaam wonen. Het is bijna een klein dorp en de mensen die hier wonen maken de buurt leuk en iedereen helpt elkaar.

Bewoner uit de Stropbuurt

Stationsbuurt-Noord is een wijk ten noorden van het station Gent-Sint-Pieters en de spoorweglijn. In de loop van de geschiedenis zijn hier veel nieuwe woonwijken ontstaan. Door de aanwezigheid van het station Gent-Sint-Pieters en de nabijheid van het stadscentrum lopen er veel verkeersassen door deze buurt. Stationsbuurt-Noord is een jonge en gegoede wijk. In de wijk leeft echter ook een vrij grote groep mensen in een precaire woonsituatie. Onder de personen met een vreemde herkomst valt vooral de grote groep Nederlanders op. De wijken Stationsbuurt-Zuid en -Noord leunen tegen elkaar aan en hebben gelijkaardige kenmerken.

De stationswijken bulken van de denkers en de doeners.

De Gentenaar

Getuigenis van de geschiedenis

De Stationsbuurt-Noord bevindt zich volledig buiten het historisch centrum van Gent. Tot in het begin van de 20ste eeuw was de bewoning in het gebied schaars en landelijk. De Zwijnaardsesteenweg vormt al sinds de middeleeuwen een belangrijke weg naar het gebied ten zuiden van Gent. De omgeving van het station Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark kreeg pas vorm naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1913. Na de Tweede Wereldoorlog leidden verkavelingen in de buurt Patijntje tot nieuwe woonwijken met hoofdzakelijk twintigste-eeuwse bebouwing. Door deze verschillende ontwikkelingen vind je in de Stationsbuurt-Noord woonbuurten met een totaal verschillend karakter: van alleenstaande woningen met een tuin in het westen, tot de dicht aaneengesloten rijwoningen in het oosten.

Een wijk in beweging

De nabijheid van het station Gent-Sint-Pieters en het stadscentrum zorgen, samen met de vele onderwijsinstellingen in de wijk, voor belangrijke stromen voetgangers, fietsers, bussen en trams. Het station Gent-Sint-Pieters wordt momenteel uitgebouwd tot een knooppunt van duurzaam vervoer. Hierbij zal ook de omgeving van het station worden ontwikkeld tot een aangename woon- en werkomgeving. Langs de Koningin Fabiolalaan zullen kantoorgebouwen, woningen, een park, een lagere school, … worden gerealiseerd.

Ook het Citadelpark staat voor veranderingen. Stap voor stap wordt het park aantrekkelijker gemaakt, met minder verharding en meer groen. Het vroegere dierenasiel krijgt een nieuwe functie. In de tussentijd brengt een buurtgerichte, kleinschalige, tijdelijke invulling leven in de brouwerij.

Een welvarende en geliefde wijk

Stationsbuurt-Noord is de wijk met het 3de hoogste mediaan inkomen. Wel is er een grote verscheidenheid in het gemiddeld inkomen. In de relatief dun bebouwde westelijke woonbuurten ligt het inkomen namelijk een stuk hoger dan in de buurt rond de Zwijnaardsesteenweg. Dat merken we onder meer aan het aantal rechthebbenden op een (equivalent) leefloon. Vooral in de buurt rond de Zwijnaardsesteenweg maar ook in de omgeving van het station ligt dat aantal beduidend hoger dan gemiddeld voor Gent. Tussen de Koning Albertlaan en de Leie vind je minder mensen die recht hebben op een (equivalent) leefloon dan in Gent in het algemeen.

Mediaan netto belastbaar inkomen

De bewoners van deze wijk zijn tevreden over hun buurt. Slechts een kleine minderheid voelt er zich onveilig. Ruim 9 op de 10 buurtbewoners zijn tevreden over culturele voorzieningen.

86% van de inwoners is tevreden over eigen buurt

92% van de inwoners is tevreden over de culturele voorzieningen

Amper 3% voelt zich vaak onveilig in eigen buurt

Een jonge wijk

In de Stationsbuurt-Noord wonen veel studenten. Die vind je vooral in de buurt rond de Zwijnaardsesteenweg en rond het station Gent-Sint-Pieters. Hoewel de meeste studenten niet meegeteld worden in het bevolkingsaantal, tref je in de Stationsbuurt-Noord een grote groep twintigers aan. Een vierde van de bevolking is tussen 20 en 29 jaar. Dit betekent dat het werkelijke aantal twintigers (inclusief de studenten) nog hoger is. De Stationsbuurt-Noord is ook de Gentse wijk met het op een na grootste aandeel hoog opgeleide mensen. Bijna 6 op 10 heeft een diploma hoger onderwijs.

Leeftijdsverdeling Stationsbuurt-Noord

In vergelijking met het Gents gemiddelde telt deze wijk minder kinderen. Dat weerspiegelt zich ook in de gezinssamenstelling: er zijn vooral alleenstaanden en koppels zonder inwonende kinderen.

Type huishouden

Nood aan meer publiek groen

Centraal in de wijk ligt het Citadelpark, met veel groen en een aantrekkelijk speeltuintje voor kinderen. Speelgelegenheid voor tieners is hier echter beperkt. Aan de westkant van de wijk is er het Duifhuispark, dat zal worden opgefrist. In diezelfde buurt komt er ook een nieuw park, tussen de Koningin Fabiolalaan en de spoorweg. Aan de oostkant is er maar weinig publiek groen (op het parkje in de Lucas De Heerestraat na). De bewoners van die buurt hebben nood aan meer groen, speel- en ontmoetingsplekken. Met de hulp van het wijkbudget steekt een groep bewoners zelf de handen uit de mouwen om deze buurt groener te maken.

Migratie uit Nederland

Bijna een derde van de inwoners is van buitenlandse herkomst.

Dat is lager dan het Gentse gemiddelde. Wat opvalt is het hoog aantal Nederlanders. Dat is in deze wijk de meest voorkomende vreemde herkomst. In de wijk Stationsbuurt-Zuid zien we gelijkaardige migratiepatronen.

34% van de inwoners heeft een niet-Belgische herkomst

Meest voorkomende herkomstnationaliteiten