Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Getuigenis van de geschiedenis

De Stationsbuurt-Noord bevindt zich volledig buiten het historisch centrum. Tot in het begin van de 20ste eeuw was de bewoning in het gebied schaars en landelijk. De Zwijnaardsesteenweg vormt al sinds de middeleeuwen een belangrijke weg naar het gebied ten zuiden van Gent. De omgeving van het station Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark kregen pas vorm naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1913. Na de Tweede Wereldoorlog leidden verkavelingen in de buurt Patijntje tot nieuwe woonwijken met hoofdzakelijk 20ste-eeuwse bebouwing. Door deze verschillende ontwikkelingen vind je in de Stationsbuurt-Noord woonbuurten met een totaal verschillend karakter: van alleenstaande woningen met een tuin in het westen, tot de dicht aaneengesloten rijwoningen in het oosten.

Knooppunt van verkeersassen

De Stationsbuurt-Noord wordt door meerdere belangrijke verkeersassen doorsneden. De nabijheid van het station Gent-Sint-Pieters en het stadscentrum, en de vele onderwijsinstellingen in de wijk zorgen dan ook voor belangrijke stromen voetgangers, fietsers, bussen en trams.

Een begoede wijk

Stationsbuurt-Noord heeft het 6de hoogste gemiddeld inkomen. De verscheidenheid van de woonbuurten zie je ook weerspiegeld in het gemiddeld inkomen van de bewoners. In de westelijke woonbuurten ligt het inkomen namelijk een stuk hoger dan in de buurt rond de Zwijnaardsesteenweg. Ook de verkoopprijzen in deze wijk behoren tot het duurdere segment.

Gemiddeld netto inkomen

Gemiddelde verkoopprijs woonhuis

Een jonge wijk

In de Stationsbuurt-Noord wonen veel studenten. Die vind je vooral in de buurt rond de Zwijnaardsesteenweg en rond het station Gent-Sint-Pieters. Hoewel de meeste studenten niet meegeteld worden in het bevolkingsaantal, zie je dat Stationsbuurt-Noord een grote groep twintigers heeft. Een vierde van de bevolking is tussen 20 en 29 jaar. Dit betekent dat het werkelijk aantal twintigers (inclusief de studenten) nog hoger is. De Stationsbuurt-Noord is ook de op een na hoogst opgeleide wijk.

In vergelijking met het Gents gemiddelde zijn er in deze wijk minder kinderen. Dit weerspiegelt zich ook in de gezinssamenstelling: er zijn vooral alleenstaanden en koppels zonder inwonende kinderen.

Migratie uit Nederland

28% van de inwoners is van buitenlandse herkomst. Dit is lager dan het Gentse gemiddelde. Wat opvalt is de samenstelling van de inwoners van buitenlandse herkomst. Veel personen met een migratie-achtergrond hebben hun herkomst in een EU15-land. Opvallend is het hoge aantal Nederlanders. Dit is in deze wijk de meest voorkomende vreemde herkomst. In de wijk Stationsbuurt-Zuid zien we gelijkaardige migratiepatronen.