Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Van landelijke wijk tot Miljoenenkwartier

Tot ver in de 20ste eeuw was de Stationsbuurt-Zuid een overwegend landelijke wijk met schaarse, verspreide bewoning. Dit begon te veranderen aan het begin van de vorige eeuw door de organisatie van de Wereldtentoonstelling en de inplanting van het station. In de jaren ‘50 en ‘60 was ook de aanleg van de Ringvaart cruciaal voor de ontwikkeling van deze wijk. Tussen beide wereldoorlogen ontstond het Miljoenenkwartier, met zijn typische woningen met grote tuinen rond het De Smet de Naeyerpark. Belangrijke delen van de wijk werden ingenomen door zogenaamde ‘meersen’. Dit typische landschap vind je terug in het natuurpark Overmeers.

Knooppunt van verkeersassen: De Sterre

De Sterre is van oudsher een belangrijk stervormig wegenknooppunt. De nabijheid van belangrijke weginfrastructuur, het station, het stadscentrum en de vele onderwijsinstellingen in de wijk zorgen dan ook voor belangrijke stromen voetgangers, fietsers, auto's, bussen en trams.

Een begoede wijk

Bewoners van de Stationsbuurt-Zuid stellen het op economisch vlak meestal beter dan de gemiddelde Gentenaar. De Stationsbuurt-Zuid is de 3de rijkste wijk van Gent. Dit zie je ook weerspiegeld in de woningprijzen.

Gemiddeld netto inkomen

Gemiddelde verkoopprijs woonhuis

Een jonge wijk

Stationsbuurt-Zuid heeft, net als de buurwijk Stationsbuurt-Noord, een vrij jonge bevolking. De kotstudenten, die niet in de cijfers worden meegerekend, versterken dit gegeven. De studenten wonen verspreid over de wijk, vooral in de buurt van de Voskenslaan en de Sterre. Dichtbij de vestigingen van UGent en Hogent.

Leeftijdsverdeling Stationsbuurt-Zuid

Migratie uit Nederland

Een positief migratiesaldo toont dat deze wijk een aankomstwijk is. Personen van buiten Gent vinden er vaak hun eerste woonplaats in de stad, om eventueel later naar een andere wijk in Gent te verhuizen. Het aantal inwoners van buitenlandse herkomst is lager dan het Gentse gemiddelde.

Aandeel inwoners buitenlandse herkomst

Wat opvalt is de samenstelling van de inwoners van buitenlandse herkomst: velen hebben hun herkomst in een EU15-land. Nederland is in deze wijk (net zoals in Stationsbuurt-Noord) het meest voorkomende herkomstland.

Meest voorkomende herkomstlanden