In deze buurt is er veel zin om elkaar te ontmoeten. Er is nog echt een buurtgevoel.

Buurtbewoner Stationsbuurt-Zuid

Stationsbuurt-Zuid is de wijk ten zuiden van het station Gent-Sint-Pieters en de spoorweglijn. De Sterre vormt er hét knooppunt van verkeersassen. Typische beelden uit de wijk zijn het Miljoenenkwartier en het natuurpark Overmeers. Stationsbuurt-Zuid is een jonge en gegoede wijk. Opvallend is het hoge aantal Nederlanders in deze wijk. De wijken Stationsbuurt-Zuid en -Noord leunen tegen elkaar aan en hebben gelijkaardige kenmerken.

Van landelijke wijk tot Miljoenenkwartier

Tot ver in de 20ste eeuw was de Stationsbuurt-Zuid een overwegend landelijke wijk met schaarse, verspreide bewoning. Dit veranderde begin van de vorige eeuw door de organisatie van de Wereldtentoonstelling en de inplanting van het station. In de jaren 1950 en ‘60 was ook de aanleg van de Ringvaart cruciaal voor de ontwikkeling van deze wijk. Tussen beide wereldoorlogen ontstond het Miljoenenkwartier, met zijn typische woningen met grote tuinen rond het Paul de Smet de Naeyerpark. Belangrijke delen van de wijk bestonden uit zogenaamde ‘meersen’. Dit typische landschap vind je terug in het natuurpark Overmeers.

Knooppunt van verkeersassen

De Sterre is allang een belangrijk stervormig wegenknooppunt. Het station Gent-Sint-Pieters wordt momenteel uitgebouwd tot een knooppunt van duurzaam vervoer. De weginfrastructuur, het station, de nabijheid van het stadscentrum en de vele onderwijsinstellingen in de wijk zorgen voor belangrijke stromen aan voetgangers, fietsers, auto's, bussen en trams. Op sommige plekken wordt de verkeerssituatie als onveilig beschouwd door het drukke verkeer.

Een gegoede wijk

Bewoners van de Stationsbuurt-Zuid stellen het op economisch vlak meestal beter dan de gemiddelde Gentenaar. De Stationsbuurt-Zuid is de rijkste wijk van Gent.

Mediaan netto inkomen

De Gentenaars in Stationsbuurt-Zuid wonen graag in deze buurt. Weinig buurtbewoners voelen zich onveilig (4%). Dat is vergelijkbaar met de Stationsbuurt-Noord. Negen op de tien is tevreden over culturele voorzieningen wat een hogere score is in vergelijking met de andere wijken.

86% van de inwoners is tevreden over eigen buurt

92% van de inwoners is tevreden over de culturele voorzieningen

5% voelt zich vaak onveilig in eigen buurt

Een jonge wijk

Stationsbuurt-Zuid heeft, net als de buurwijk Stationsbuurt-Noord, een vrij jonge bevolking. De kotstudenten, die niet in de cijfers worden meegerekend, versterken dit gegeven. De studenten wonen verspreid over de wijk. Ze wonen vooral in de buurt van de Voskenslaan en de Sterre, dichtbij de vestigingen van UGent en HOGENT.

Leeftijdsverdeling Stationsbuurt-Zuid

Ontmoetingsplek voor de wijkbewoners

Onder de vlag van Cabane Banane organiseert een groep bewoners sinds enkele jaren een buurtontmoetingsplaats. De vraag naar ontmoetingsmogelijkheden leeft dan ook sterk in deze wijk. Deze nood werd ook aangekaart tijdens gesprekken over het Project Gent-Sint-Pieters. Het Koningin Mathildeplein en het geplande S-gebouw aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters moeten niet alleen aan de vele pendelaars plaats bieden. Ze moeten ook buurtbewoners uitnodigen om een praatje te slaan. De buurtwinkels speelden vroeger een belangrijke rol als ontmoetingsplek, maar zijn grotendeels uit deze wijk verdwenen. Vooral bij kinderen en jongeren weerklinkt de roep naar ontmoetings- en speelplekken. De wijk telt namelijk slechts één speelpleintje, dat aan de Flamingostraat.

Publiek groen

Het Paul de Smet de Naeyerpark is belangrijk voor de wijk. Met de ontharding van de asfaltzones tussen de drie parkdelen, heeft het nog extra groen bijgekregen. De Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan vormen echter een belangrijke barrière tussen het park en de omliggende buurten.

Aan de Sint-Denijslaan ligt het natuurpark Overmeers. Samen met de Stad onderhouden enkele bewoners dit park. Ook in het bomenrijke Reigersparkje nemen bewoners een actieve rol op.

Migratie uit Nederland

De stationsbuurt is een aankomstwijk. Personen van buiten Gent vinden er vaak hun eerste woonplaats in de stad, om eventueel later naar een andere wijk in Gent te verhuizen. Het aantal inwoners van buitenlandse herkomst ligt onder het Gentse gemiddelde. Wat opvalt is de samenstelling van de inwoners van buitenlandse herkomst: velen komen uit de buurlanden. Nederland is in deze wijk (net zoals in Stationsbuurt-Noord) het meest voorkomende herkomstland.

29% van de inwoners is van buitenlandse herkomst

Meest voorkomende herkomstlanden