Een uitgebreide versie volgt eind 2020.

Wondelgem was niet zo heel lang geleden een zeer groene wijk met veel weiden en landbouwgrond. De laatste decennia zijn hier heel veel woonverkavelingen bij gekomen.

Voorbij het station ligt een stuk Wondelgem dat zich eerder richt op Meulestede. Het spoor is dus een historische grens. Maar de jongere generatie zet zich hier makkelijker over dan de ouderen, voor wie deze twee aparte identiteiten nog sterk blijven spelen.

Wondelgem kent een rijk verenigingsleven: er zijn meer dan 60 verenigingen, organisaties, sport- en andere vrije tijdclubs. Velen zetten zich in als vrijwilliger, en nog veel meer genieten van de drukke activiteitenkalender. Dit laat zich voelen in een sterke sociale cohesie en verbondenheid tussen de bewoners.

Verkavelingen

Ondanks de vele nieuwbouwwoningen is de gemiddelde woningprijs nog steeds lager dan voor Gent. Verhoudingsgewijs telt de wijk meer bewoners die ook eigenaar van hun woning zijn. In de verkavelingen zijn er weinig voorzieningen, waardoor de bewoners erg op de auto gericht zijn. Zo slibben de wegen dicht, zeker omdat alle grote supermarkten een filiaal hebben in de dorpskern.

Gemiddelde woningprijs

Eigenaarbewoners

Nog steeds groen

Ondanks de vele verkavelingen heeft de wijk nog veel groen, vaak historisch groen: de ‘Dries’, enkele kasteeldomeinen, en de groene dreef Botestraat. Veel van dit groen is hoofdzakelijk kijkgroen. De jonge gezinnen vragen dan ook om dit actiever in te vullen en nemen het zelf ook meer in gebruik.

Verjonging in de wijk

Vergeleken met gemiddeld Gent zijn er minder twintigers en dertigers in Wondelgem, maar meer ouderen. Er loopt dan ook een pilootproject in de wijk dat focust op het introduceren van assistentiewoningen en andere voorzieningen voor de oudere bevolking.

Leeftijdsverdeling Wondelgem

De instroom van vele jonge gezinnen zorgde er wel voor dat de bevolking niet alleen zeer sterk gegroeid, maar ook sterk verjongd is sinds de eeuwwisseling. Deze nieuwe gezinnen zorgen voor meer dynamiek in de wijk.

De wijk telt ook minder alleenstaanden en meer gezinnen met of zonder inwonende kinderen. Bijna één op vier van de inwoners is van vreemde herkomst, en dan voornamelijk van Turkse en Bulgaarse herkomst.

Minder alleenstaanden

Gezinnen met of zonder inwonende kinderen