In 10 jaar tijd is de totale bevolking van Gent gestegen met 21.578 inwoners. Dat is een stijging van 8%.

Maar opvallend: kijken we naar de bevolking zelf, en niet naar groei, dan tellen we in diezelfde periode 94.586 nieuwe inwoners. Dat is 36% van de totale Gentse bevolking. 64% was reeds Gentenaar.

Er wordt natuurlijk ook verhuisd binnen Gent. Dit wordt stadsintern verhuizen genoemd.

Kijken we opnieuw naar het verschil tussen 2009 en 2019, dan zien we dat 17% van de inwoners verhuisd zijn binnen Gent.

Sterker nog: 7% hiervan verhuisde binnen de wijk.

De resterende 47% woonde 10 jaar geleden reeds in Gent op hetzelfde adres.

En hoe zit dat op wijkniveau?

De ene wijk vernieuwt sneller qua inwoners dan andere wijken. We spreken hier van aankomstwijken. Dit situeert zich vooral in de centrumwijken.

De snelste vernieuwers

1. Binnenstad
2. Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
3. Stationsbuurt Noord
4. Stationsbuurt Zuid
5. Macharius - Heirnis

De wijk met de meeste nieuwe Gentenaars is Binnenstad. Zo is ruim de helft (55%) van de inwoners in Binnenstad op 1 januari 2019 nieuw ten opzichte van 1 januari 2009. Deze wijk zou zich dus op 20 jaar tijd volledig vernieuwen.

Het zijn voornamelijk de centrumwijken, alsook de stationsbuurt, die veel nieuwe Gentenaars huisvesten.

De traagste vernieuwers

1. Drongen
2. Oostakker
3. Mariakerke
4. Kanaaldorpen-zone
5. Wondelgem

De wijken in de rand tellen dus veel minder nieuwe Gentenaars. Het tempo waarin deze wijken zich vernieuwen is veel lager.

Voor de wijk Drongen is dit één op vijf 21% van de inwoners op 1 januari 2019 die er op 1 januari 2009 er nog niet woonden.

Meest verhuisd binnen Gent

1. Wondelgem
2. Oud-Gentbrugge
3. Bloemekenswijk
4. Moscou-Vogelhoek
5. Watersportbaan-Ekkergem

Sommige wijken zijn aankomstwijken voor Gentenaars. Gentenaars die reeds in een andere wijk woonden, maar verhuizen naar een andere Gentse wijk dus.

De wijk Wondelgem trekt vooral Gentenaars vanuit andere wijken aan: 23% van de inwoners van Wondelgem op 1 januari 2009 woonde reeds in Gent, maar nog niet in deze wijk.

De overige wijken die zich in de top 5 bevinden zijn eerder de 19de eeuwse gordelwijken dan wijken in de rand.

Minst verhuisd binnen Gent

1. Kanaaldorpen-zone
2. Stationsbuurt Zuid
3. Drongen
4. Stationsbuurt Noord
5. Binnenstad

Hier zien we zowel wijken uit de rand als centrumwijken. Kanaaldorpen en -zone en Drongen hebben weinig inwoners uit een andere wijk, maar ook weinig nieuwe Gentenaars. In deze wijken woont een groot aandeel van de bewoners er al 10 jaar op hetzelfde adres.

De wijken in het centrum krijgen weinig nieuwe inwoners uit andere wijken van Gent, maar wel veel nieuwe Gentenaars. Ze hebben dus een klein aandeel inwoners dat er al 10 jaar woont.

Toon mij de

1. Binnenstad
2. Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
3. Stationsbuurt-Noord
4. Stationsbuurt-Zuid
5. Macharius - Heirnis
6. Sluizeken-Tolhuis-Ham
7. Rabot - Blaisantvest
8. Watersportbaan-Ekkergem
9. Ledeberg
10. Brugse Poort - Rooigem
11. Dampoort
12. Muide - Meulestede - Afrikalaan
13. Nieuw Gent - UZ
14. Oud Gentbrugge
15. Bloemekenswijk
16. Moscou-Vogelhoek
17. Sint-Amandsberg
18. Sint-Denijs-Westrem - Afsnee
19. Zwijnaarde
20. Gentse Kanaaldorpen en -zone
21. Wondelgem
22. Gentbrugge
23. Oostakker
24. Mariakerke
25. Drongen
Preview pdf

Benieuwd naar meer?

Hoe snel vernieuwt de stad zich? Of hoe stabiel blijft Gent? En hoe zit dat op wijkniveau? Zijn hier onderling verschillen merkbaar? Duik dieper in de cijfers in het volledige technische rapport.

Download het rapport