In 10 jaar tijd is de totale bevolking van Gent gestegen met 19.614 inwoners. Dat is een stijging van 7,3%.

Maar opvallend: kijken we naar de samenstelling van de bevolking, en niet naar groei, dan tellen we in diezelfde periode 105.424 nieuwe inwoners. Dat is 39% van de totale Gentse bevolking. 61% was reeds Gentenaar.

De 39% nieuwe Gentenaars kunnen opgedeeld worden in 9% door geboorte en voor 30% door verhuis naar Gent.

Er wordt natuurlijk ook verhuisd binnen Gent. Dit wordt stadsintern verhuizen genoemd.

Kijken we opnieuw naar het verschil tussen 2012 en 2022, dan zien we dat 24% van de inwoners verhuisd zijn binnen Gent.

Sterker nog: 6% verhuisde binnen de wijk.

De resterende 37% woonde 10 jaar geleden reeds in Gent op hetzelfde adres.

En hoe zit dat op wijkniveau?

Als we de vernieuwing per wijk bekijken, zien we dat er grote onderlinge verschillen bestaan. Er zijn wijken met heel veel nieuwe Gentenaars en er zijn wijken waar de helft van de bewoners na 10 jaar nog steeds op hetzelfde adres woont. In grote lijnen kunnen we de wijken opdelen in 4 categorieën.

Centrale aankomstwijken

Binnenstad
Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
Stationsbuurt-Noord

Binnenstad, Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels, en Stationsbuurt-Noord zijn centrumwijken waar veel nieuwe Gentenaars toekomen. Ongeveer de helft van de inwoners is een nieuwe Gentenaar, als we 1 januari 2023 vergelijken met 10 jaar eerder.

Het aandeel nieuwe Gentenaars door geboorte ligt hier erg laag in vergelijking met de andere wijken. Ook het aandeel inwoners dat in deze periode op hetzelfde adres woont, is laag.

Wijken met zowel nieuwkomers als blijvers

Brugse Poort - Rooigem
Ledeberg
Macharius - Heirnis
Muide - Meulestede - Afrikalaan
Rabot - Blaisantvest
Sluizeken - Tolhuis - Ham
Stationsbuurt-Zuid
Watersportbaan - Ekkergem

In deze wijken woont ongeveer 1 op 3 al gedurende minstens 10 jaar op hetzelfde adres. Daarnaast is er ook een aanzienlijk deel nieuwkomers door verhuis (30 à 40%).

De meeste van deze wijken grenzen aan de centrale aankomstwijken.

Wijken met meer blijvers dan nieuwkomers

Bloemekenswijk
Dampoort
Moscou - Vogelhoek
Nieuw Gent - UZ
Oud Gentbrugge
Sint-Amandsberg
Wondelgem
Zwijnaarde

In de Gentse rand bevinden zich de wijken met meer blijvers dan nieuwkomers. Ongeveer 4 op 10 inwoners woont hier al 10 jaar op hetzelfde adres. Het aandeel nieuwe Gentenaars door verhuis ligt met 2 à 3 op 10 lager dan in de wijken die hierboven al besproken werden.

Het aandeel nieuwe Gentenaars door geboorte ligt dan weer wat hoger (ongeveer 1 op 10).

Wijken met veel blijvers

Drongen
Gentbrugge
Kanaaldorpen en -zone
Mariakerke
Oostakker
Sint-Denijs-Westrem – Afsnee

De overige wijken in de Gentse rand zijn wijken waar ongeveer de helft al minstens 10 jaar op hetzelfde adres woont. Het aandeel nieuwe Gentenaars door verhuis schommelt tussen 15 en 25%, waardoor deze wijken zich maar traag vernieuwen.

In Drongen woont bijvoorbeeld meer dan de helft (55%) al 10 jaar op hetzelfde adres, terwijl slechts één op vier (24%) nieuwe Gentenaar is.

Toon mij de

1. Binnenstad
2. Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
3. Stationsbuurt-Noord
4. Stationsbuurt-Zuid
5. Sluizeken-Tolhuis-Ham
6. Watersportbaan-Ekkergem
7. Macharius - Heirnis
8. Rabot - Blaisantvest
9. Muide - Meulestede - Afrikalaan
10. Ledeberg
11. Brugse Poort - Rooigem
12. Dampoort
13. Bloemekenswijk
14. Nieuw Gent - UZ
15. Oud Gentbrugge
16. Moscou-Vogelhoek
17. Zwijnaarde
18. Sint-Amandsberg
19. Sint-Denijs-Westrem - Afsnee
20. Gentse Kanaaldorpen en -zone
21. Wondelgem
22. Gentbrugge
23. Oostakker
24. Mariakerke
25. Drongen