In 10 jaar tijd is de totale bevolking van Gent gestegen met 17.187 inwoners. Dat is een stijging van 6,5%.

Maar opvallend: kijken we naar de bevolking zelf, en niet naar groei, dan tellen we in diezelfde periode 102.779 nieuwe inwoners. Dat is 39% van de totale Gentse bevolking. 61% was reeds Gentenaar.

De 39% nieuwe Gentenaars zijn voor 9% door geboorte en voor 30% door verhuis naar Gent.

Er wordt natuurlijk ook verhuisd binnen Gent. Dit wordt stadsintern verhuizen genoemd.

Kijken we opnieuw naar het verschil tussen 2012 en 2022, dan zien we dat 24% van de inwoners verhuisd zijn binnen Gent.

Sterker nog: 7% hiervan verhuisde binnen de wijk.

De resterende 37% woonde 10 jaar geleden reeds in Gent op hetzelfde adres.

En hoe zit dat op wijkniveau?

De ene wijk vernieuwt sneller qua inwoners dan andere wijken. We spreken hier van aankomstwijken. Dit situeert zich vooral in de centrumwijken.

De snelste vernieuwers

1. Binnenstad
2. Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
3. Stationsbuurt Noord
4. Stationsbuurt Zuid
5. Sluizeken - Tolhuis - Ham

De wijk met de meeste nieuwe Gentenaars is Binnenstad. Zo is ruim de helft (57%) van de inwoners in Binnenstad op 1 januari 2022 nieuw ten opzichte van 1 januari 2012.

Het zijn voornamelijk de centrumwijken, alsook de stationsbuurt, die veel nieuwe Gentenaars huisvesten.

De traagste vernieuwers

1. Drongen
2. Mariakerke
3. Oostakker
4. Gentbrugge
5. Wondelgem

De wijken in de rand tellen dus veel minder nieuwe Gentenaars. Het tempo waarin deze wijken zich vernieuwen is veel lager.

Voor de wijk Drongen is dit bijna één op vier (24%) van de inwoners op 1 januari 2022 die er op 1 januari 2012 nog niet woonden.

Meest verhuisd binnen Gent

1. Wondelgem
2. Sint Amandsberg
3. Muide - Meulestede - Afrikalaan
4. Oostakker
5. Oud-Gentbrugge

Sommige wijken zijn aankomstwijken voor Gentenaars. Gentenaars die reeds in een andere wijk woonden, maar verhuizen naar een andere Gentse wijk dus.

De wijk Wondelgem trekt vooral Gentenaars vanuit andere wijken aan: ongeveer een derde (31%) van de inwoners van Wondelgem woonde op 1 januari 2012 reeds in Gent, maar nog niet in deze wijk.

Minst verhuisd binnen Gent

1. Stationsbuurt Zuid
2. Kanaaldorpen en -zone
3. Stationsbuurt Noord
4. Binnenstad
5. Sint Denijs Westrem

Hier zien we zowel wijken uit de rand als centrumwijken. Kanaaldorpen en -zone en Sint-Denijs-Westrem hebben weinig inwoners uit een andere wijk, maar ook weinig nieuwe Gentenaars. In deze wijken woont een groot aandeel van de bewoners er al 10 jaar op hetzelfde adres.

De Binnenstad en Stationsbuurt krijgen weinig nieuwe inwoners uit andere wijken van Gent, maar wel veel nieuwe Gentenaars. Ze hebben dus een klein aandeel inwoners dat er al 10 jaar woont.

Toon mij de

1. Binnenstad
2. Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
3. Stationsbuurt-Noord
4. Stationsbuurt-Zuid
5. Sluizeken-Tolhuis-Ham
6. Macharius - Heirnis
7. Watersportbaan-Ekkergem
8. Rabot - Blaisantvest
9. Muide - Meulestede - Afrikalaan
10. Ledeberg
11. Brugse Poort - Rooigem
12. Dampoort
13. Bloemekenswijk
14. Oud Gentbrugge
15. Nieuw Gent - UZ
16. Moscou-Vogelhoek
17. Zwijnaarde
18. Sint-Amandsberg
19. Gentse Kanaaldorpen en -zone
20. Sint-Denijs-Westrem - Afsnee
21. Wondelgem
22. Gentbrugge
23. Oostakker
24. Mariakerke
25. Drongen
Preview pdf

Benieuwd naar meer?

Hoe snel vernieuwt de stad zich? Of hoe stabiel blijft Gent? En hoe zit dat op wijkniveau? Zijn hier onderling verschillen merkbaar? Duik dieper in de cijfers in het volledige technische rapport.

Download het rapport