Hoeveel & waarheen verhuizen we?

De laatste 10 jaar verhuizen we steeds meer. In 2013 werden 29.491 verhuisbewegingen van of naar Gent geteld. In 2022 is dit aantal opgelopen naar 36.694 bewegingen. Een stijging van 24%!

Maar waar komen deze nieuwe Gentenaars vandaan?
En waar trekken de stadsverlaters heen?

Hoeveel mensen komen er naar Gent?

“Gent is de hoofdstad van West-Vlaanderen!”

Een bekend gezegde, en intussen 'oud nieuws'.
En wat zeggen de cijfers?

In de periode 2018-2022 zijn in totaal 169.818 verhuisbewegingen van en naar Gent geteld. Daarvan zijn 86.841 nieuwe Gentenaars.

Duid aan hoeveel % nieuwe Gentenaars jij denkt dat er uit West-Vlaanderen komen
0%
 • 100%
 • 75%
 • 50%
 • 25%
 • 0%

12% van de Nieuwe Gentenaars zijn afkomstig uit West-Vlaanderen.

Maar wie zijn de andere grote groepen nieuwe Gentenaars dan?

Het merendeel van de nieuwe Gentenaars is afkomstig uit Oost-Vlaanderen.

34% woonde al in de provincie.

41% van de nieuwe inwoners komt uit het buitenland.

Nog eens 10% is toe te schrijven aan de overige Vlaamse provincies.

2% is afkomstig uit het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

En 1% is afkomstig uit Wallonië.

Hoeveel vertrekken uit Gent?

In de periode 2018-2022 werden 82.977 stadsverlaters geteld.

11% van de stadsverlaters trekt naar West-Vlaanderen.

Meer dan de helft van de stadsverlaters (54%) blijft in Oost-Vlaanderen. Veel van deze verhuisbewegingen blijven in de buurt van Gent.

24% trekt naar het buitenland *.

8% trekt naar andere provincies in Vlaanderen.

Slechts 3% trekt naar Brussels Hoofdstedelijk gewest.

En 1% trekt naar Wallonië.

De taalgrens lijkt een migratiegrens te zijn.

Totaal saldo

De verhuisbewegingen van de nieuwe Gentenaars en de stadsverlaters benoemen we als verhuisbewegingen over de stadsgrenzen. Brengen we het aantal nieuwe Gentenaars in vermindering met het aantal stadsverlaters, spreken we van het totaal migratiesaldo voor Gent, uitgedrukt in migratiesaldo per 1000 inwoners.

Saldo = Nieuwe Gentenaars - Stadsverlaters

Een negatief saldo betekent dat Gent inwoners verliest aan een gebied.
Een positief saldo betekent dat we kunnen spreken van een winstgebied.

Het saldo voor de periode 2018-2022 is positief: 3.861.

Winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel, per 1000 inwoners, 2018 - 2022

 • -15-0.1
  Gent verliest inwoners aan gemeente
 • 0.11.5
  Gent wint inwoners op gemeente

Als we naar de verliesgebieden kijken, valt het op dat veel stadsverlaters in de buurgemeenten gaan wonen. Oost-Vlaanderen blijft populair, andere provincies zijn dat veel minder.

Uit West-Vlaanderen (vooral Brugge en kustgemeenten), worden nieuwe Gentenaars gewonnen.

Gent verliest of wint nagenoeg geen inwoners uit Wallonië.

Wist je dat?

Gent kent een lange traditie van migratie uit Turkije en Noord-Afrika. De migranten uit deze gebieden zijn in de loop van de jaren blijven wonen in de stad. Met de uitbreiding van de Europese Unie (2007) migreerden er nieuwe groepen vanuit Midden- en Oost-Europa, met de Bulgaren voorop. Sinds de vluchtelingencrisis is er meer migratie van buiten de Europese Unie, met nieuwe herkomstlanden zoals Afghanistan, Syrië en Somalië. In 2022 komen veel Oekraïners toe in Gent, ten gevolge van de oorlog.

Meer weten over de impact van wereldgebeurtenissen op de Gentse migratie?

En op wijkniveau?

In welke wijken wordt er veel verhuisd?

De verhuismobiliteit (uitgedrukt per 1000 inwoners) is de som van het aantal wijkverlaters, nieuwe wijkbewoners en verhuizers binnen de wijk zelf. Het totaal aantal bewegingen dus.

Totale mobiliteit per 1000 inwoners, 2018 - 2022

 • 122 - 152
 • 152 - 211
 • 211 - 292
 • 292 - 375
 • 375 - 483

Totale mobiliteit

Bekijken we dit op een kaart, dan valt het op dat de centrumwijken een veel hogere mobiliteit hebben dan de wijken in de rand.

In de periode 2018-2022, hebben we aan kop de Binnenstad met 483 verhuisbewegingen per 1000 inwoners.

Gevolgd door Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels met 445 verhuisbewegingen per 1000 inwoners.

Bij omliggende wijken schommelt dit dit rond de 300 bewegingen per 1000 inwoners.

Bij de wijken in de rand zijn dat er minder dan 200.

Stadsextern migratiesaldo per 1000 inwoners, 2018 - 2022

 • -17,6 - -10,3
 • -10,3 - -2,2
 • -2,2 - 0
 • 0 - 9,6
 • 9,6 - 20,7
 • 20,7 - 40,6

Stadsextern migratiesaldo

Bekijken we de kaart van Gent opnieuw, maar met de cijfers van het stadsextern migratiesaldo per 1000 inwoners, zien we een duidelijk patroon.

De wijken in het centrum hebben een positief extern migratiesaldo: er komen meer mensen wonen van buiten Gent, dan dat er van daaruit mensen vertrekken uit Gent.

De wijken in de rand hebben een negatief saldo: van daaruit vertrekken meer mensen weg uit Gent dan dat er van buiten Gent in deze wijk komen wonen.

Met andere woorden: nieuwe Gentenaars vestigen zich voornamelijk in het centrum. De wijken in de rand verliezen inwoners aan andere gemeenten in België of aan het buitenland.

Stadsintern migratiesaldo per 1000 inwoners, 2018 - 2022

 • -34,1 - -20,4
 • -20,4 - -0,7
 • --0,7 - 0
 • 0 - 7,6
 • 7,6 - 16,1
 • 16,1 - 27,2

Stadsintern migratiesaldo

Doen we hetzelfde met het stadsintern migratiesaldo, zien we bijna het omgekeerde patroon.

Wijken in het centrum hebben een negatief saldo: er verhuizen meer mensen vanuit deze wijk naar andere wijken in Gent, dan dat er uit de andere Gentse wijken naar hier komen wonen.

Aan de rand merken we het omgekeerde: een positief intern saldo. Dit betekent dat er in deze wijken meer mensen uit andere Gentse wijken komen wonen dan dat er wegtrekken naar elders in Gent.

Gentenaren die binnen Gent verhuizen trekken dus voornamelijk weg uit het centrum, en verhuizen naar de rand.