Ook in Drongen zijn geen pasklare oplossingen voor migratie, mobiliteit en handel. En soms steekt dat. Gelukkig is het makkelijk om niet te veel te denken hier, aan de oevers van de Leie.

De Gentenaar

Drongen is een uitgestrekte deelgemeente met drie kernen (Centrum, Luchteren en Baarle) en verschillende buurten (Assels, Keuze, Varendries, …). De spoorweg, de E40, de N466 en de Leie vormen harde fysieke grenzen. De Drongenaren richten zich niet zozeer naar de stad. Het dorpsgevoel heerst hier sterk.

Minst bebouwde wijk

Drongen vormt met zijn oppervlakte van ruim 25 km2 de tweede grootste wijk van Gent en maakt deel uit van het buitengebied. De deelgemeente kent bovendien de laagste bebouwingsgraad in Gent, waardoor er nog veel open ruimte is.

Precies die vele open ruimte (landbouw en natuur) maakt dat de vraag naar woningen in Drongen hoog is. Zo blijven oudere mensen die hier willen blijven wonen, maar liever naar een kleinere woning of een appartement willen verhuizen, soms op hun honger (en daardoor in hun grote woning) zitten.

Opvallend is dat, ondanks de vele open ruimte, er weinig publiek groen en speelruimte is. Drongenaars geven zelf ook aan dat ze minder tevreden zijn over de speelvoorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren in hun wijk. In Luchteren wordt in die zin reikhalzend uitgekeken naar de inrichting van De Campagne en omgeving als portaal voor de Vinderhoutse bossen.

Minder starters en jonge gezinnen, en een ietwat oudere bevolking

Drongen surft niet mee op de algemene groeiende bevolkingsgolf die Gent kenmerkt. De wijk trekt iets meer verhuizers vanuit Gent aan dan het verliest aan andere gemeenten.

Procentuele Bevolkingsgroei sinds 2000

Drongen heeft een ietwat oudere bevolking. Starters op de woonmarkt en jonge gezinnen vind je er in mindere mate terug. Er zijn weinig Drongenaren van vreemde herkomst en ook een pak minder alleenstaanden dan in andere Gentse wijken.

12,2% van de inwoners is van vreemde herkomst

25,7% van de huishoudens is alleenstaand

Los van de stad

De inwoners beleven hun wijk overwegend als een dorp, los van de stad. In het algemeen zegt de meerderheid van de Drongenaars (94%) tevreden te zijn met de huidige woning en met de buurt (85%). De verhuisplannen liggen er lager dan in de andere wijken (15%). Mensen komen naar buiten om de lokale cultuur te beleven en om deel te nemen aan plaatselijke activiteiten. Er is een uitgebreid verenigingsleven, ook bij de jeugd.

86,1% heeft vertrouwen in de buurtbewoners

3 op de 4 voelt zich thuis bij buurtbewoners

Drongen is opvallend positief over het beleven van de buurt en scoort op verschillende aspecten hoger dan de gemiddelde wijken.

86,8% van de inwoners vindt het aangenaam praten met mensen in de buurt

Meningen over de stad zijn in deze wijk doorgaans negatiever. Er is minder vertrouwen in het stadsbestuur en minder tevredenheid over de loketvoorzieningen in de stad. Daarnaast voelen minder mensen zich voldoende geïnformeerd door het stadsbestuur en is er minder bereidheid om mee te praten over de toekomst van de stad (41%). Hoewel Drongenaars meer dan andere bewoners van andere wijken tevreden zijn over de eigen deelgemeente, geven ze aan minder graag in hun stad te wonen. 1 op 10 geeft aan zich onveilig te voelen in de stad.

Tevredenheid over eigen buurt vs. stad

Sterk autogericht

Bereikbaarheid met de wagen blijft voor vele Drongenaars belangrijk, niet alleen door de uitgestrektheid van de wijk maar ook door een gebrek aan openbaar vervoer, fietspaden en voetpaden in grote delen van Drongen. De meeste inwoners beschikken over een auto (96%). De mening over goed onderhouden fietspaden en voldoende bussen is niet zo positief. Voor bewoners van Baarle is Deinze dichterbij en vlotter te bereiken dan het centrum van Gent.

Naar de toekomst toe zouden de trage wegen een grotere rol kunnen spelen, maar er ontbreken hier en daar nog belangrijke schakels en het onderhoud is soms ontoereikend.

7 op de 10 van de Drongenaars vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de buurt voor bewoners. De parkeerdruk in het dorpscentrum van Baarle en in de woonwijk rondom het MP-center is hoog. Als er al spanningen zijn in Drongen, dan gaan die vaak over (auto)verkeer en parkeren. Die ‘autogerichtheid’ kwam ook duidelijk naar boven naar aanleiding van de heraanleg van het Drongenplein. Die heraanleg heeft bij sommigen diepe wonden geslagen. Daarnaast is de houding van bewoners ten opzichte van de overheid argwanender geworden, als gevolg van lange, onzekere planningsprocessen. Dat is zeker het geval in Baarle, waar een aantal grote projecten op stapel staan, waaronder de aanpak van het op- en afrittencomplex, de bouw van een sociale woonwijk en de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Voorzieningen en commerciële functies

In Drongen Centrum vind je heel wat voorzieningen: winkels, banken, scholen, het dienstencentrum, een antennewerking van het OCMW en het Open Huis. Dit is anders in Luchteren, waar altijd al minder voorzieningen waren. In Baarle, Varendries en in de Boskeetstraat verdwenen de laatste jaren een aantal kleine handelszaken. Langsheen de grote verkeersassen zijn er wel enkele supermarkten bijgekomen.

Sporters kunnen terecht aan de Keiskant, maar dit is dan ook de enige ‘ingerichte’ sportruimte.

Een begoede wijk

9 op de 10 woningen in Drongen zijn eensgezinswoningen. Drongen tekent met 96% hoog op de aanwezigheid van een tuin voor eigen gebruik. Sociale huisvesting is er nauwelijks. Dat vertaalt zich dan ook naar de socio-economische samenstelling van de bevolking. Het gemiddelde inkomen per belastingplichtige is hoog en staat in de top 3. En toch ondervindt 1 op de 10 Drongense huishoudens (in 2020) betalingsmoeilijkheden.

Aandeel eengezinswoningen

Mediaan inkomen

Drongen heeft het laagste aandeel werkzoekendengraad van Gent. Ook het aantal verhoogde tegemoetkomingen in de verplichte ziekteverzekering en in het aantal rechthebbenden op een (equivalent) leefloon is in Drongen beduidend laag.

Een minder stedelijk profiel qua veiligheid, overlast en buurthinder

Slechts 12% van de Drongenaars ondervindt regelmatig buurthinder, wat een lage score is onder alle Gentse wijken. Hetzelfde geldt voor klachten als lastig gevallen worden op straat, lawaaihinder, vandalisme en zwerfvuil. Als er al klachten komen, dan zijn die vaak terug te brengen tot het vele en gevaarlijke verkeer (een aantal steenwegen en oversteken zijn ronduit gevaarlijk) en over veranderingen en nieuwe geplande maatregelen.