Minst bebouwde wijk

Drongen met zijn oppervlakte van ruim 25 km2 de tweede grootste wijk van Gent en maakt deel uit van het buitengebied. De wijk heeft een aantal kernen, zoals het centrum, de Assels, Luchteren, Varendries, Baarle, Keuze.

Er is veel open ruimte (landbouw en natuur), maar die komt steeds meer onder druk door de bouw van woningen en andere projecten. Vandaag kent deze wijk nog de laagste bebouwingsgraad van Gent. Slechts 5,5% is bebouwd. Ondanks de vele open ruimte, is er weinig publiek groen en speelruimte.

Een atypische wijk

Drongen surft niet mee in de algemene bevolkingsgroei die Gent kenmerkt. De wijk trekt verhuizers vanuit Gent aan en verliest inwoners aan andere gemeenten. Het totaal verhuissaldo is licht positief.

Procentuele Bevolkingsgroei sinds 2000

Drongen heeft een ietwat oudere bevolking. Starters op de woonmarkt en jonge gezinnen vind je er in mindere mate terug. Er zijn weinig Drongenaren van vreemde herkomst en ook een pak minder alleenstaanden in vergelijking met Gent.

Vreemde herkomst

Alleenstaanden

Los van de stad

De inwoners beleven hun deelgemeente overwegend als een dorp, los van de stad. Er heerst dan ook een sterk Drongengevoel. De Drongenaar is trots op zijn deelgemeente. Hij houdt vast aan zijn rustige, groene woonomgeving. Mensen komen naar buiten om de lokale cultuur te beleven en om deel te nemen aan plaatselijke activiteiten. Er is een uitgebreid verenigingsleven, ook onder de jeugd.

Het verenigingsleven in Drongen bloeit heel sterk. Er zijn meer dan 50 verenigingen die aangesloten zijn bij het cultuurplatform. Er zijn ook heel wat activiteiten in de wijk.

Jeannine Vantomme - voorzitster van het cultuurplatform in Drongen

De fusie van de jaren zeventig is nog niet helemaal verteerd. Voor bewoners van Baarle is Deinze dichter en vlotter bereikbaar dan het centrum van Gent. Zij richten zich dus niet alleen op Gent in hun zoektocht naar middelbare scholen, markten, winkels en ontspanning.

Bereikbaarheid met de wagen blijft voor vele Drongenaars belangrijk, niet alleen door de uitgestrektheid maar ook door een gebrek aan openbaar vervoer, fietspaden en voetpaden in grote delen van Drongen.

Een begoede wijk

De gemiddelde woonoppervlakte is in Drongen een pak hoger dan gemiddeld voor Gent. Vier op vijf van de woningen wordt bewoond door de eigenaar. Sociale huisvesting is er nauwelijks in Drongen. Dit vertaalt zich dan ook naar de socio-economische samenstelling van de bevolking. Het gemiddelde inkomen per belastingplichtige is in Drongen het op één na hoogste in Gent.

Gemiddelde woonoppervlakte

Gemiddeld inkomen

De werkloosheidsdruk is de op één na laagste van Gent. Dezelfde tendens zien we in de cijfers van verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering en in het aantal rechthebbenden op een (equivalent) leefloon.

Werkloosheidsdruk

Rechthebbenden (equivalent) leefloon