Wie verhuist het vaakst?

Verhuisbewegingen per leeftijd, 2014-2018

Als het gaat om de verhuisbewegingen per leeftijd, dan valt het op dat de meeste verhuisbewegingen gemaakt worden door jongvolwassenen.

Het is de levensfase waarbij er heel wat aanleidingen zijn om te verhuizen: studeren, het ouderlijk huis verlaten, huwen of gaan samenwonen, intrede op de arbeidsmarkt, …

Daarna daalt het aantal verhuisbewegingen aanzienlijk, maar rond de leeftijd van 80 jaar is terug een kleine piek te zien (niet in de absolute cijfers, maar als je het aantal verhuisbewegingen per 80-plussers bekijkt wel). Er wordt verhuisd naar een bejaardeninstelling, naar een kleinere woonst, …

Bij de heel jonge kinderen is de mobiliteit ook vrij hoog. Dit komt natuurlijk omdat kinderen mee verhuizen met hun ouders.

Verhuisbewegingen naar richting per leeftijd, 2014-2018

En in welke richting?

Niet alleen de hoeveelheid verhuisbewegingen, maar ook de verhuisrichting, is sterk leeftijdsgebonden.

Algemeen valt op dat bijna voor elke leeftijd de intensiteit van de verhuisrichtingen volgens hetzelfde patroon te sorteren valt.

Het aantal interne verhuisbewegingen zijn het grootst.

Dit wordt gevolgd door de vertrekkers.

Hierna is het pas de beurt aan de nieuwkomers.

Buitenbeentjes hier zijn de twintigers. Zij zorgen dus voor een positief migratiesaldo in Gent.

Een grote oorzaak hiervan is dat Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen is. Zelfs als veel studenten niet officieel zijn ingeschreven als Gentenaar, gebeurt dit vaak na het beëindigen van de studies.

Ik ben naar Gent verhuisd ... *

  • omdat ik in de stad wou wonen
  • omdat de afstand/verbinding naar mijn werk te groot/te moeilijk was
  • omdat ik meer ruimte wou in de woning
  • omdat het woningtype niet meer voldeed
  • omdat ik een betere verbinding wou met het openbaar vervoer.

* 5 belangrijkste redenen van verhuis naar Gent ( bij Nieuwe Gentenaars)

Bekijk de cijfers in detail

Wat ook opvalt is dat de senioren voornamelijk binnen gent verhuizen.

Bij de dertigers valt dan weer op dat de stadsverlaters talrijker zijn dan de andere categorieën.

Ik ben verhuisd uit Gent ... *

  • omdat ik meer buitenruimte wou
  • omdat ik meer ruimte in de woning wou
  • omdat de woning te klein was
  • omdat ik meer bergruimte wou
  • omdat het woningtype niet meer voldeed

* 5 belangrijkste redenen voor een verhuis uit Gent ( bij verlaters)

Bekijk de cijfers in detail

Kunnen we op basis van deze cijfers besluiten dat er sprake is van stadsvlucht? Nee. De jonge twintigers worden dertigers. Een groot deel blijft in Gent wonen. Het aantal dertigers in Gent is de afgelopen jaren gestegen. Vooral jonge mensen trekken naar de stad. Het aandeel gezinnen in Gent is de afgelopen 15 jaar gelijk gebleven. Dus, dat er jaarlijks meer dertigers vertrekken uit Gent heeft in het algemeen geen invloed op de Gentse bevolkingssamenstelling over gezinnen.

Preview pdf

Benieuwd naar meer?

Hoe snel vernieuwt de stad zich? Of hoe stabiel blijft Gent? En hoe zit dat op wijkniveau? Zijn hier onderling verschillen merkbaar? Duik dieper in de cijfers in het volledige technische rapport.

Download het rapport