We wisten niet waar we zouden belanden, maar de wijk is prachtig. Ook door de sociale mix, de open geest, het internationale karakter. Voor geen geld van de wereld willen we nog ergens anders wonen. Het is hier een soort dorp in de stad.

De Gentenaar

De kleine wijk Macharius-Heirnis valt uiteen in drie buurten: Macharius en Heirnis die elk aan één kant van de brede en relatief drukke Kasteellaan liggen, en de Visserij. Een ‘buitenbeentje’ vormt het stukje wijk tussen de Napoleon de Pauwvertakking (tussen Portus Ganda en de zwaaikom aan Dampoort) en de Dampoortstraat.

Over het algemeen is Macharius-Heirnis heel goed gelegen, nabij het Gentse stadscentrum en tegelijk vlakbij verschillende grote in- en uitvalswegen. Bovendien is het trein- en busstation Gent-Dampoort vlakbij. De wijk kent verschillende groenzones, parken en open ruimtes, en omvat daarnaast ook een historische site, de Sint-Baafsabdij. Met de heropwaardering van Portus Ganda kreeg de wijk er in de laatste jaren een nieuwe trekpleister bij.

Sint-Baafsabdij

Portus Ganda

Rommelwaterpark

Groenas Visserij

Zalmstraat

Een diverse wijk, met Turkse accenten

In de wijk leven diverse gemeenschappen en inwoners van verschillende nationaliteiten. Sommige gezinnen met Turkse roots wonen hier al tientallen jaren, vanaf het moment dat ze in België kwamen wonen. Behalve de grote Turkse moskee, vind je dan ook veel Turkse kleinhandel in de wijk, voornamelijk in de Dampoortstraat. Qua samenleven scoort deze wijk van alle Gentse wijken het hoogst in de positieve houding ten aanzien van diversiteit.

Opvallend voor deze wijk is ook het hoge aandeel alleenstaanden.

46% van de inwoners is alleenstaand

Verbeterde woonkwaliteit en woonbuurt

Macharius-Heirnis heeft een goede mix van woningen en appartementen voor zowel alleenstaanden als senioren en grote gezinnen. Er zijn ook heel wat sociale huurwoningen. In de afgelopen jaren is de woonkwaliteit in de wijk veel verbeterd. Heel wat woningen werden grondig gerenoveerd, wat er ook voor zorgde dat de koop- en huurprijzen stegen.

De bewoners zijn, in vergelijking met inwoners van andere Gentse buurten, zeer tevreden over hun eigen wijk (83%) Ze wonen hier graag en voelen zich hier thuis. Bij enkele bewoners van een aantal sociale woningen zijn er wel klachten te horen over samenlevingsproblemen. Vaak situeren die zich op het niveau van een gebouw of een bouwblok.

83% van de inwoners is tevreden over eigen buurt

Het belang van publieke groene ruimtes

Ongeveer de helft van de inwoners (48%) beschikt over een eigen tuin. Dat is minder dan het Gentse gemiddelde van 62%. Niettemin vindt 70% van de inwoners dat er voldoende groen is in de buurt. Twee derde vindt dat kinderen (tot 12 jaar) hier veilig kunnen spelen. In Macharius zijn er verschillende parken: Coyendanspark, Koningin Astridpark, Rommelwaterpark, … Maar er zijn zeker nog ‘versteende plekken’ (o.a. Sint-Baafsdorp en Spaanskasteelplein) waar aan ontharding en vergroening wordt gewerkt. Aan de Hagelandkaai is nu alvast voorzien dat bij de heraanleg een groot stuk onthard wordt. In Heirnis is de groene ruimte eerder beperkt, terwijl de bevolkingsdichtheid hier net een stukje hoger ligt. Het Lousbergpark biedt heel wat uitdagingen en spelprikkels voor kinderen. Het Puzzelparkje in de Snoekstraat is de enige andere groenzone in deze buurt. De spelinfrastructuur wordt hier op korte termijn aangepakt. Op vlak van sport, spel en groen liggen hier zeker nog mogelijkheden, denk maar aan het delen van speelplaatsen.

Veel voorzieningen, maar weinig handel

Macharius-Heirnis heeft voldoende voorzieningen in de wijk of in de onmiddellijke omgeving. Het buurtcentrum is voor heel wat bewoners een gekende plek en de ruimtes worden door verschillende organisaties en voor verschillende initiatieven gebruikt. Er is ook een antennewerking van het OCMW aanwezig.

Kinderen kunnen terecht in verschillende lagere scholen. Maar amper een derde van de inwoners vindt dat er voldoende kinderopvang is, wat heel wat lager is dan het Gentse gemiddelde. De cafés en horecazaken in de wijk hebben een bovenlokale aantrekkingskracht. Het aantal handelaars is de laatste jaren dan weer sterk verminderd. De Lousbergmarkt vormt een uitzondering, maar trekt vooral een eigen publiek aan. Bewoners in een kwetsbare situatie en bewoners uit Heirnis zijn voor hun boodschappen veelal aangewezen op de Dampoortwijk. De fietstunnel ter hoogte van de Gandastraat vormt in die zin een grote meerwaarde.

Doorgaand verkeer wordt geweerd

Sinds de invoering van het circulatieplan is het doorgaand verkeer uit de wijk geweerd, wat maakt dat de straten nu een stuk veiliger zijn voor voetgangers en fietsers. Er zijn op dit moment drie fietsstraten die allen op belangrijke fietsverbindingswegen richting Binnenstad liggen. In vergelijking met andere wijken is de fiets als vervoersmiddel hier zeer gegeerd: 9 op 10 inwoners heeft een fiets in het gezin, 7 op de 10 verplaatst zich in de vrije tijd vaak met de fiets, en 5 op de 10 neemt de fiets om naar het werk te gaan. Bovendien vindt 46% van de bewoners dat kinderen zich zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Er kwamen recent ook heel wat fietsstallingen bij, maar er blijven vragen komen voor voornamelijk elektrische (bak)fietsen. Daarnaast dringen specifiek de bewoners van Heirnis aan op een oplossing voor de grote parkeerdruk in hun buurt.

86% heeft een fiets in het gezin

66% fietst in vrije tijd

55% neemt de fiets om naar het werk te gaan

Meedenken en meepraten over de stad

In deze wijk zijn er gemiddeld meer mensen die zich voldoende geïnformeerd voelen door het stadsbestuur (73% tov 70% voor Gent) en is er doorgaans meer bereidheid om te praten over de stad (54% tov 48% voor Gent). 45% van de bewoners geeft bovendien aan vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Dit is opnieuw meer dan het Gentse gemiddelde van 38%.