Wie woont in Sint-Amandsberg heeft de mogelijkheid om te kunnen kiezen voor de gezellige drukte van de stad of de rust en schoonheid van de natuur … Zo kan je tegelijk een stads- en natuurmens zijn.

De Gentenaar

Een wijk met verschillende buurten: van sterk verstedelijkt tot landelijk gebied

Sint-Amandsberg is een grote en diverse wijk die bestaat uit verschillende buurten: de Potuit, het Westveld, de Sint-Bernadettewijk en de Oude Bareel. De vier buurten hebben een beetje weg van aparte eilanden en zijn een gevolg van een gefaseerde bebouwing doorheen de tijd.

Oude Bareel

Woningen Sint-Bernadettestraat

Spellekenspark

School Tandwiel

School Tandwiel

Er is een sterk verstedelijkt gebied: van het historische hart van Sint-Amandsberg tot aan de Potuit. In het noorden vind je meer landelijke, groene gebieden met verkavelingswijken. Ten slotte grenst in het westen de wijk aan de haven en het rangeerstation.

Qua ruimtelijke ontwikkeling staan de komende jaren heel wat projecten op de planning. Zo komen in de Oude Bareel, naast de nieuwe verkavelingen, nog 800 extra woningen. De huidige bewoners vrezen dat de natuur en de rust die hun buurt nu kenmerken, zullen verdwijnen. Tegelijk kan deze ontwikkeling ook kansen bieden om meer voorzieningen naar de buurt te brengen. In de vernieuwde sociale woonwijk Westveld zullen nieuwe gezinnen komen wonen. En de Sint-Bernadettewijk staat voor een vernieuwing van de sociale tuinwijk, een opfrissing van het Sleutelbloempark en een uitbreiding van de school.

Bevolkingsdichtheid per statistische sector (inwoners/km²)

Een typische gezinswijk

Sleutelbloempark

Over het algemeen telt Sint-Amandsberg veel gezinnen met kinderen, voornamelijk veertigers met tieners. Daarnaast wonen er minder twintigers en dertigers in vergelijking met het Gentse gemiddelde. Het stedelijk gebied van Sint-Amandsberg heeft dan weer meer jonge gezinnen (dertigers met kinderen) in vergelijking met de rest van de wijk.

Leeftijdsverdeling Sint-Amandsberg

Verschillende woonkwaliteit van buurt tot buurt

De meest kwalitatieve woningen zijn te vinden in de Oude Bareel en de Potuit. Het Westveld bevat vooral oudere sociale woningen, maar die werden recent gerenoveerd. Ook Sint-Bernadette bestaat grotendeels uit sociale woningen, maar die verkeren in zeer slechte staat. Die woonwijk is gesloopt en zal heropgebouwd worden. Het ontwerp voor de nieuwe wijk kiest voor 250 sociale woningen voor gezinnen met kinderen. Ook zal de wijk het tuinwijk-karakter behouden en wordt gekozen voor een autoluwe wijk.

Drukke steenwegen met gevaarlijke oversteekpunten

De drukke steenwegen maken van Sint-Amandsberg een soort doorgangsgebied tussen de binnenstad en de kanaalzone, Oostakker en het Waasland. Er zijn niet alleen veel gevaarlijke oversteekpunten voor voetgangers en fietsers, het vele verkeer geeft bovendien een onveilig gevoel. Slechts 38,7% is tevreden over de staat van de fietspaden. Dit is lager dan het Gentse gemiddelde van 44,6%.

Voor een groot deel van Sint-Amandsberg is in de nabije toekomst een wijkmobiliteitsplan voorzien. Bewoners die in lokale woonstraten ver van de steenwegen wonen, hebben minder last van die knelpunten.

De bewoners van de Oude Bareel geven aan vooral last te ondervinden van sluipverkeer op de as Lochristi-Dampoort. Er zijn bovendien nauwelijks voet- of fietspaden en ook de frequentie van de bussen tijdens de spitsuren kan hier hoger.

Tevredenheid over de staat van de fietspaden

Ruim aanbod aan voorzieningen

Voor kinderen is er een groot aanbod aan voorzieningen in Sint-Amandsberg. Senioren kunnen terecht in een lokaal dienstencentrum, bij antennemedewerkers en in een Open Huis. Westveld heeft geen voorzieningen voor ouderen. Extra ondersteuning is hier nodig om de brug te slaan met de nieuwe gezinnen die naar de nieuwe sociale woningen zullen verhuizen. De meeste nieuwe bewoners komen toe in 2022.

Vzw Ocup kreeg middelen vanuit het Gentse middenveldtraject voor 2 jaar. Op de Alfons Braeckmanlaan 156 werkt Vzw Ocup momenteel vanuit een tijdelijke invulling (2022-2023) in de oude Pastorijwoning. In ‘Ons Huis’ bouwt vzw Ocup een laagdrempelig en buurtgericht aanbod uit voor en door de buurt. De focus ligt op het verbinden van oude en nieuwe bewoners (onthaalbeleid en diversiteit) en jonge en oudere bewoners (intergenerationeel).

Qua maatschappelijke dienstverlening worden bewoners van Sint-Amandsberg doorverwezen naar het OCMW in de Dampoortwijk.

In de Oude Bareel is er nood aan meer buurtwinkels. Bovendien kwam er de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe woningen bij en zijn er nog heel wat bouwprojecten gepland. Er wordt verwacht dat het nu al krappe aanbod aan sportterreinen en -voorzieningen nog meer onder druk zal komen te staan.

In Westveld is er vooral vraag naar een bank- en/of een geldautomaat. Daarnaast biedt deze buurt, samen met Sint-Bernadette, weinig vrijetijdsmogelijkheden. Wie wil ontspannen, kan terecht in Rozebroeken en het Bijgaardepark.

60% vindt dat kinderen veilig kunnen spelen in de buurt

57% vindt dat er voldoende plekken zijn voor de opgroeiende jeugd

Diverse buurten met elk hun ‘thuis in de buurt’-gevoel

Sint-Amandsberg vormt een optelsom van verschillende buurten en mist hierdoor een sterke gemeenschappelijke identiteit. Elke buurt apart heeft wel een ‘thuis in de buurt’-gevoel. De vele woonontwikkelingen maken dat in de toekomst verder zal moeten gewaakt worden over het evenwicht tussen nieuwe en huidige bewoners.

Twee derde vindt dat buren elkaar helpen